Djupföreläsningar och expertintervjuer

Alzheimers sjukdom är en av världens största folksjukdomar. Bara i Sverige insjuknar 25 000 personer varje år i någon demensdiagnos där Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Många forskare och experter arbetar intensivt med att hitta ett botemedel. Den 21 september uppmärksammar vi den Internationella Alzheimerdagen. Vi belyser detta särskilt genom att presentera aktuella föreläsningar av forskare och intervjuer med experter som vi stödjer och samarbetar med här på Alzheimerfonden. Inledande ord från vår Generalsekreterare Liselotte Jansson.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin