Länkar

Svenskt Demenscentrum
Svenskt Demenscentrum
Silviahemmet

Ung anhörig
Ung anhörig
Facebook-grupp för unga anhöriga

Anhörigföreningar
Demensförbundet

Medicinska hemsidor
AlzeCure
Swedish Brain Power
Forskning & Framsteg
AgeCap - Centrum för åldrande och hälsa

Intresseföreningar 
Svensk sjuksköterskeförening
Sveriges läkarförbund

Myndigheter, organisationer
Socialstyrelsen - om demenssjukdomar
Läkemedelsverket 
Statens beredning för medicinsk utvärdering 

Internationella organisationer
Alzheimer’s Association
International Psychogeriatric Association
UN Programme on Ageing
WHO, Världshälsoorganisationen - om demens

Övriga länkar
Svenska Postkodlotteriet
Svensk förening för kognitiv medicin
Seniorval - informationstjänst kring äldreomsorg
Demensbutiken.se

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin