Behandling

Läkemedel

I Sverige finns det fyra läkemedel som är godkända för behandling av demens vid Alzheimers sjukdom: Aricept, Exelon, Reminyl och Ebixa.

Aricept, Exelon och Reminyl, vid mild till medelsvår Alzheimers sjukdom, är så kallade kolinesterashämmare. Det innebär att de verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet acetylkolin som finns i hjärnan.

Läkemedlen sätter fart på nervsignaleringen och överföringen i hjärnan. Det är budbärarsubstansen, acetylkolinet, som förmedlar signaler mellan två nervceller. Det system som använder acetylkolin finns framför allt i de områden i hjärnan där minnet finns.

Budbärarsubstanserna vid Alzheimers sjukdom är få. Genom att hindra nedbrytningen av en av dem ökar aktiviteten mellan de specifika nervcellerna. Resultatet blir att sjukdomens symtom lindras och att den sjuke mår bättre.

Ebixa, vid svår Alzheimers sjukdom, är ett läkemedel som också påverkar en av budbärarsubstanserna, glutamat, i hjärnan.

Läkemedlen har i de flesta studier visat en tydlig effekt. Det innebär ofta att de som drabbas av Alzheimers sjukdom kan bo kvar hemma längre än vad som varit möjligt utan behandling med läkemedel. Forskning från 2016, där forskare för första gången redovisar resultat där man följt personer i en 18 år lång studie, visar att tiden på demensboende inte förlängs utan det är tiden hemma som ger en bättre livskvalitet.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin