Nationell samling för kognitiva sjukdomar

2022-05-03

Till måndagens hearing i riksdagen 2 maj, hade socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (kd) och vice ordförande Kristina Nilsson (s) bjudit in vår ambassadör Henrik Frenkel att hålla i en offentlig utfrågning om Alzheimers sjukdom och andra vanligt förekommande kognitiva diagnoser. 

Under parollen Alzheimer - vår tids nästa stora hälsoutmaning inom sjukdvården, uppmanades politiken lystra till de stora behov av förändring om jämlik vård och ökade resurser som måste till. En politisk vilja till förändring efterlystes. Hearingen gästades av framträdande forskare, läkare och expertis som gav sin bild av läget och vad som krävs. Inledde gjorde vår andra ambassadör Nina Gunke där hon fick sätta tonen ur den drabbades perspekiv.  

Hearingen kommer att sändas via SvT Forum vid ett senare tillfälle. 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin