Sök stipendium från omsorgsrörelsen

Sök stipendium från #omsorgsrörelsen

2021-03-30

Se filmen om #omsorgsrörelsen med Annika Jankell, ambassadör Alzheimerfonden, Liselotte Jansson, generalsekreterare Alzheimerfonden och Isak Unfors, entrepenör och initiativtagare till #omsorgsrörelsen

Med anledning av Covid-19 pandemin, startade Alzheimerfonden en insamling inom ramen för intitiativet #omsorgsrörelsen. Vi fick också ett välkommet extra tillskott från Postkodlotteriet. Nu vill vi säkerställa att de insamlade medlen kan användas för att göra gott inom älsreomsorgen. Vi vill göra det möjligt för er som arbetar inom äldreomorgen att kunna förbättrad situation för de äldre med Alzheimer- och andra demensdiagnoser i pandemins spår. Vi ser att den fortsatta spridningen av Corona i samhället starkt påverkar denna sköra grupp och nu kan vi tillsammans med er se till att medlen ger stimulans till de drabbade och samtidigt förbättrar deras livskvalitet. Vi kommer också att erbjuda utbildningsfilmer till er som jobbar inom äldreomsorgen inom kort. 

Nu ger vi er möjligheten att söka stipendier från oss. De handlar om utvecklande av aktiviteter och idéer till era verksamheter i syfte att kunna främja en tillvaro där de med Alzheimer- och andra demensdiagnoser kan få den basala vård, omsorg och stimulans som de förtjänar samt underlätta för er som omvårdnadspersonal och de anhöriga.

Här följer information om kriterierna för att kunna söka stipendierna för era verksamheter inom äldreomsorgen.

Kriterier:

 • Ni bedriver verksamhet inom äldreomsorgen med fokus på brukare med demensdiagnoser

 • Ni bedriver verksamhet i kommunal eller privat regi

 • Ni har behov av att genomföra stimulerande Corona säkrade aktiviteter som främjar livssituationen för brukarna med demensdiagnoser inom er verksamhet

 • Ni kan söka mer än ett stipendium per verksamhet

Ni ska dokumentera er aktivitet för de utsedda stipendievinnarna kommer på ett eller annat sätt kontaktas för återkoppling kring utfall och resultat. Vår målsättning är att kunna vi ska lyfta fram några aktiviteter och inspirera andra med ert resultat.

 

Stipendier nivå och omfattning:

Stipendium för 1 år, 125 000 kr (1 st. delas ut)

Stipendium för 1 år, 75 000 kr (1 st. delas ut)

Kriterier för stipendiet:

Målgruppen ska vara demenssjuka, för de som bor hemma, dagverksamhet eller på demensboenden. Sökande ska genomföra projektet i samarbete med minst 2 boenden eller annan likvärdig verksamhet. Även anhöriga ska inkluderas i projektet.

 

Stipendium för 6 mån, 50 000 kr (1 st delas ut)

Kriterier för stipendiet:

Målgrupp ska vara demenssjuka, för de som bor hemma, dagverksamhet eller på demensboenden. Sökande ska genomföra projektet i samarbete med minst 1 boende eller annan likvärdig verksamhet. Även anhöriga ska inkluderas i projektet.


Stipendium 25 000 kr (4 st. delas ut)

Kriterier för stipendiet:

Målgruppen ska vara demenssjuka, för de som bor hemma, dagverksamhet eller på demensboenden. Sökande ska genomföra projektet i samarbete med minst 1 avdelning eller annan likvärdig verksamhet. Även anhöriga ska kunna inkluderas i projektet.


Stipendium 10 000 kr (10 st. delas ut)

Kriterier för stipendiet:

Målgruppen ska vara demenssjuka, både de som bor hemma, dagverssamhet och på demensboenden. Även anhöriga ska inkluderas i projektet.


Joyvest musikväst som stimulerar till rörelse och glädje (5 delas ut, värde 7000 kr st.)

Kriterier för stipendiet:

Målgruppen ska vara demenssjuka, både de som bor hemma, dagverksamhet och på demensboenden.  Stipendiet kan sökas av ett boende eller en dagverksamhet. Se film om Joyvest: https://www.youtube.com/watch?v=ZbFvfcJ4Btg&ab_channel=Joyvest

Förslag på dokumentationsstöd för att utvärdera effekt/resultat ges till mottagaren av detta stipendium.

Exempel: stipendierna kan omfatta aktiviteter som utbildningsinsatser för att öka kunskapen kring bemötande och hantering av brukare med demensdiagnoser inom äldreomsorgen, underlättande för Corona säkra besök, stimulerande aktiviteter för brukare, hjälpmedel för att kunna genomföra stimulerande aktiviteter.

 

Stipendieansökan ska innehålla följande:

 • Bakgrund och syfte med aktiviteten

 • Beskriv vilken långsiktig betydelse av stipendiet skulle ha för er och andra som medverkar/berörs

 • Om relevant, berätta vilka lokala demensorganisationer och/eller myndigheter/aktörer ni kommer att samarbeta med för att kunna starta upp

 • Förväntat resultat

 • Skriv din stipendieansökan i word 

Skicka in ansökan:

 • Uppge en kontaktperson (ansvarig för ansökan), med mejl och telefonnummer

 • Ansökan ska mejlas som pdf. till: tove@alzheimerfonden.se

 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast den: 2021-04-16

Behandling av stipendieansökningarna:

Stipendiejuryn utses av Alzheimerfonden. Juryn består av Annika Jankell, ambassadör Alzheimerfonden, Ingmar Skoog, professor och överläkare, Liselotte Jansson, Generalsekreterare Alzheimerfonden, Petra Tegman Silviasjuksköterska samt Tove Wiik, projektledare för omsorgsrörelsen. Juryns beslut kan inte överklagas. Stipendievinnare meddelas via mejl 2021-04-28.

Alzheimerfonden kommer att marknadsföra utlysningen, kungöra vinnarna och genomföra kommunikationsaktiviteter enligt behov, som t.ex. att lyfta fram vinnarna i olika kanaler.

Vid frågor, kontakta Alzheimerfonden (Tove Wiik) tove@alzheimerfonden.se mobil 0722-403112.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin