Petra Tegman gick in och arbetade inom äldrevården och blev själv smittad av covid-19

2020-04-17

Petra Tegman, är sjuksköterska och till vardags VD på Swedish Care International och föreläsare på Silviahemmet på Ekerö utanför Stockholm. När verksamheten stängdes ner efter coronautbrottet gick hon in och arbetade på ett äldreboende i Stockholmsområdet. Själv smittad av covid-19 berättar hon om underbemanning och undermålig skyddsutrustning – en äldrevård helt utan beredskap för en pandemi.

–Jag är utbildad inom demens- och palliativ vård och för att jobba i sådana här situationer. Jag kan inte svika. Vad ska jag säga till andra om jag inte själv är beredd att göra min insats, säger Petra Tegman, när vi hörs på telefon.

I snart två veckor har hon varit hemma med väldigt obehagliga symtom – hög feber, en bröstkorg som känts som att den suttit i ett skruvstäd, andnöd och en hosta som nästan slitit lungorna ur bröstet.

–Jag gjorde ett självtest hemma i tisdags kväll och fick svaret att jag var smittad. Men jag är på bättringsvägen. Jag ska testa mig snart igen. Visar det sig att jag inte längre har en pågående infektion och förhoppningsvis har utvecklat antikroppar mot viruset återvänder jag till jobbet.

När Silviahemmet, där Petra arbetar till vardags, ställde in sina föreläsningar under coronautbrottet ringde en vän som är verksamhetsledare på ett äldreboende. Verksamheten där det även finns avdelningar med demenssjuka gick på knäna med många sjuka i personalen och många som stannade hemma av rädsla för att själva bli smittade. Kunde Petra tänka sig att jobba? Petra tvekade inte utan tackade ja. Men hon var inte beredd på det hon mötte:

–Det fanns sex bekräftade coronasmittade på boendet. Jag insåg snabbt hur stor bristen var på skyddsutrustning. Det var slående kontraster. Inom landstingsvården hade man misstänkta fall och all skyddsutrustning. Inom äldrevården hade man flera bekräftade fall men nästan ingen skyddsutrustning till personalen.

Att se dessa äldre och svårt sjuka drabbade Petra hårt.

–Symtomen är fruktansvärda. När hostan river i dessa äldre människor, i deras små tunna bröstkorgar, måste de få omedelbar hjälp. Jag förstod snabbt att jag utsatte mig själv för risk, men jag kunde inte lämna dem. Det var otänkbart för mig, säger Petra och berättar om skyddsutrustning som inte kändes tillräckliga. Den bestod av hemmagjorda visir, plastförkläden utan ärm och handskar, precis som det ser ut på de allra flesta ställen inom den kommunala omsorgen.

Petra blir upprörd när hon berättar om det hon upplevde.

–I sitt tal till svenska folket sa Stefan Löfven att vi klarar det här tillsammans. Men äldreomsorgen är inte tillsammans – den står helt utanför. Det tog alldeles för lång tid att fördela skyddsutrustningen till äldreboendena. Och när det var så många som 6 000 personer som anmälde sig som frivilliga så gick de in i landstingsvården – de borde snabbt ha tryckts ut i äldrevården.

Petra berättar om den skriande personalbristen på äldreboendet. Nära hälften av personalen var sjukskriven, de flesta av sjuksköterskorna och när bemanningsföretag skickade nya sjuksköterskor som informerats om att det fanns smitta på boendet hände det att de vände i dörren.

–Rädslan måste man ha respekt för, vågar man inte blir inte vården bra, säger Petra och uttrycker sin frustration över situationen som hon beskriver som Moment 22. Ingen med symtom får gå in och arbeta, men när personal som är symtomfria testas för covid-19 visar det sig att de ändå bär på smitta.

–Det här är en verklig utmaning för äldreomsorgen. Det gick inte att hindra smittan att komma in. Det är såklart ett så stort svek mot våra gamla. Hur säger man till en äldre person med demenssjukdom (kognitiv sjukdom) ”du får hålla dig på ditt rum”?

–Man får punktmarkera och försöka göra det så stimulerande som möjligt för honom eller henne på rummet i två veckor. Men det är svårt när det inte finns någon personal.

Petra tycker att det är sorgligt att äldrevården under coronapandemin fått en så negativ stämpel. Den hade helt enkelt inte rätt förutsättningar eller möjligheter att lyckas.

–Vem kunde ana att detta skulle hända? Jag hoppas när vi återgår till en mer normal situation att man inte skyller på äldrevården utan istället tar lärdom av det som har varit och planerar bättre för om det skulle komma en ny pandemi och då är bättre förberedd.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin