Nya ledamöter i Alzheimerfondens vetenskapliga råd

2020-03-19

I Sverige arbetar flera världsledande forskare med att utveckla nya effektiva läkemedel som kan stoppa eller bromsa Alzheimers sjukdom. Men tyvärr är svensk demensforskning gravt underfinansierad och det finns inte tillräckligt med resurser för att finansiera alla forskningsprojekt. Därför är det viktigt att varje donerad krona till Alzheimerfonden går till det projekt som håller högst vetenskaplig kvalitet - något som utvärderas av Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

Alzheimerfondens vetenskapliga råd består av professorer och docenter från landets olika universitet. Samtliga innehar en lång erfarenhet och hög kompetens inom demensforskningen. Gemensamt granskar de alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten som får anslag. De flesta av dessa projekt rör Alzheimers sjukdom, men också exempelvis vaskulär demens, frontallobsdemens och lewykroppsdemens. Målet med rådets arbete är att det ska bli maximal utdelning på forskningspengarna för patienterna med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga.

Nu har Alzheimerfondens vetenskapliga råd fått två nya ledamöter: Stina Syvänen, docent vid Uppsala universitet och Maria Ankarcrona, professor vid Karolinska Institutet.

  • Stina Syvänen

Stina Syvänen är ung lovande forskare som har mottagit det prestiegefyllda "Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare". Hon fokuserar bland annat på hur man kan förbättra upptaget av antikroppar över blodhjärnbarriären riktade mot amyloid. Den PET-avbildningsligand som hon utvecklar baseras på en antikropp som binder till de lösliga och giftiga aggregaten av beta amyloid i hjärnan som man idag tror korrelerar bättre med sjukdomens svårighetsgrad än de synliga placken. Läs mer i alzheimerrapporten.

  • Maria Ankarcrona

Maria Ankarcrona studerar mitokondriernas roll i Alzheimers sjukdom. Mitokondrierna är cellens kraftverk och producerar den energi som är nödvändig för till exempel synapsfunktion. Hennes forskning har visat att en låg energiproduktion i hjärnan har stor betydelse för sjukdomens utveckling.  Läs mer i alzheimerrapporten.

Se alla ledamöter i Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin