Ny medicinsk näringsdryck bromsar nedbrytningen av hjärnan

2020-11-12

En ny medicinsk näringsdryck ger positiva effekter som att sakta ner nedbrytningen av olika funktioner i hjärnan. Det visar en studie publicerad av Alzheimer's & Dementia. Det europeiska forskningskonsortiet LipiDiDiet har nya bevis för långvariga och breda positiva effekter av behandling med denna medicinsk näringsdryck i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom.

Vi ställde några frågor till professor Miia Kivipelto:

Intag av näringsdrycken verkar ge störts nytta i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom, i vilket skede är det?

- Det stämmer. Det är i det så kallade MCI-stadiet (Mild Cognitive Impairment), där man ser positiva biomarkörer (hippocampus atrofi i MRI eller ryggvätskamarkörer som tyder på Alzheimer-patologi); det kallas ’prodromal Alzheimer’ kriterier som är stadiet innan demensstadiet.

Hur kom ni fram till att det just var den här kombinationen av näringsämnen som verkade ha effekt?

- Bakom näringsdrycken och studien finns ett långt forskningssamarbete; LipiDiDiet consortium, där man har testat Fortasyn Connect (Souvenaid®, produceras av Nutricia). Alla dessa näringsämnen är viktiga för nervceller och hjärnan och vi tror att det finns synergistiska effekter när man tar dessa olika näringsämnen tillsammans i ’en cocktail’.

- LipiDiDiet resultaten är positiva, framför allt med tanke på hur svårt det har varit att hitta effektiva behandlingar för Alzheimers sjukdom. Det var också uppmuntrande att vi kunde se de breda och långvariga effekterna både på kognitionen, funktionsnivån och hjärnatrofin.

Vad innebär de här resultaten för de som idag har fått en tidig Alzheimer diagnos, kommer t.ex. alla som blivit diagnostiserade nu att få drycken på recept?

- Man kan redan idag köpa produkten Souvenaid® på apotek, men den måste förbeställas, eller via Apotea. Drycken klassas nu som ’medical food’, alltså en medicinsk näringsprodukt. Den klassas inte som läkemedel, utan i dagsläget för ’egenvård’ och kostar ca 40kr/st/dygn, vilket kan vara en hög kostnad för många. Det blir intressant att se om man börjar diskutera mer förskrivning och möjligheten för subvention.

Du håller just nu på att analysera resultat från din MIND-AD studie (där du kombinerar näringsdrycken med multimodala FINGER-baserade livsstilsintervention), berätta hur långt har ni kommit där och när kan vi få ta del av de resultaten?

- Baserat på dessa positiva resultat har vi initierat MIND-AD studien (Multimodala Interventioner i Alzheimers sjukdom) där vi kombinerade samma näringsdryck med den multimodala FINGER-baserade livsstilsinterventionen för att få ännu bättre effekter. Vi har nyligen ’stängt’ MIND-AD databasen och analyser av resultatet är just nu pågående. Erfarenheter från patienter och deltagarna har varit mycket positiva. Vi kommer att rapportera resultaten på konferenser och via vetenskapliga publikationer och jag vill nämna att Alzheimerfondens stöd till MIND-AD studien har varit mycket värdefullt för oss.

- Vi kommer även att analysera resultat från LidiDiDiet 72-månaders uppföljning som är klar. Dessa studier (MIND-AD och LiPiDiDiet) formar basen för framtidens precisionsmedicinska preventionsstudier där man kommer kombinera farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder.  

Se och läs mer här:

Professor Miia Kivipelto berättar om resultatet i inslag från SvT/Vetenskap

Läs här om  resultaten från Karolinska Institutet

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin