Martin Jönsson, vd för Alzecure Pharma: ”De nya resultaten är jättespännande.”

2020-06-24

Det svenska läkemedelsbolaget Alzecure Pharma, som Alzheimerfonden varit med att starta genom ekonomisk stöttning, presenterade nyligen positiva resultat för nya läkemedelskandidaten ACD856.

–Vi har lyckats få fram en substans med en så kort halveringstid i människokroppen att den kan bli en kandidat för daglig behandling av patienter med Alzheimers sjukdom. Vi går nu vidare med ytterligare Fas 1-studier i slutet av året, berättar Martin Jönsson, vd för Alzecure Pharma.

Företaget Alzecure arbetar sedan starten 2012 med att utveckla läkemedel för behandling av svåra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet såsom Alzheimers sjukdom. Inom forskningsplattformen Alzstatin utvecklar företaget sjukdomsmodifierande och preventiva behandlingar för att förhindra att sjukdomen uppkommer. Inom forskningsplattformen NeuroRestore arbetar man för att hitta symtomlindrande läkemedel när sjukdomen väl har brutit ut. Läkemedelskandidaten ACD856 som i den första kliniska studien nu redovisar positiva resultat tillhör den senare gruppen.

–ACD856 är en så kallad receptormodulator som stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan och nervcellers funktion. Substansen har i nya prekliniska studier visat sig ha kraftfulla kognitions- och minnesförbättrande egenskaper, berättar Martin Jönsson och fortsätter.

–De nya resultaten är jättespännande. Vi tror att ACD856 kan bli ett läkemedel inte bara för patienter med Alzheimers sjukdom utan även andra demenssjukdomar och andra tillstånd som sömnstörningar. Det kan eventuellt också hjälpa till vid Parkinsons sjukdom och traumatisk hjärnskada.

I den första kliniska studien som har avslutats har man alltså konstaterat att läkemedelskandidaten har en så kort halveringstid att den passar för daglig behandling. Nästa steg i utvecklingen blir ytterligare en Fas 1-studie som påbörjas i slutet av året.

–Vi planerar att testa kandidaten på personer med bland annat sömnstörningar för att utvärdera såväl tolerabilitet och säkerhet i människa liksom positiva behandlingseffekter.

Att läkemedelskandidaten lämpar sig för oralt bruk och är lätt för patienten att ta själv hemma är viktigt och ett mycket medvetet val i Alzecure Pharmas strategi för att utveckla framtidens läkemedel. I en värld med en åldrande befolkning, där många blir över hundra år, skenar kostnaderna för demenssjukdomarna och beräknas uppgå till hisnande 10 000 miljarder svenska kronor 2020 globalt. Under loppet av trettio år beräknas kostnaderna att tredubblas berättar Martin Jönsson och förklarar.

–Vi har valt att inte jobba med antikroppar utan att utveckla preparat som patienten kan ta själv hemma till mycket lägre kostnader. Våra kandidater i plattformen Alzstatin består av små molekyler som lätt kan passera blod-hjärnbarriären och få en effekt vid oral behandling. Andra behandlingar för Alzheimers sjukdom som utvecklas kräver ofta att patienten tar sig till sjukhus och får en infusion. Ska vi få ner sjukhuskostnaderna krävs det att patienten kan ta preparatet själv hemma. 

Hur ser du på framtidens behandlingar mot Alzheimer?
–Jag tycker att antikroppar är värdefulla och viktiga. Det ena ersätter inte det andra. De behandlingar med antikroppar som utvecklas mot Alzheimers sjukdom kommer säkert att bli effektiva. När patienten tar antikropparna ska de rensa upp i hjärnan, sedan kan patienterna förhoppningsvis underhållsbehandlas med våra kandidater inom Alzstatin och NeuroRestore. Fördelen med våra behandlingar är att de skall ge låg belastning på samhället och är enkla för patienterna.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin