Delta i Karolinska Institutets intervju- och enkätstudie om covid-19 pandemin

2020-10-14

På initiativ av forskare vid Karolinska Institutet genomförs nu en nationell studie i syfte att undersöka personers egna upplevelser av rådande samhällsförändring i och med Covid-19 pandemin.

För studien söker nu Karolinska Institutet specifikt målgruppsdeltagare med kognitiv svikt och demens, eller med risk att utveckla demens, närstående samt sjukvårdspersonal. Läs mer i annonsdokumentet.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin