Drottning Silvias brev till Sveriges äldre och demenssjuka

2020-05-06

H.M. Drottning Silvia är sedan lång tid djupt engagerad i vården av äldre och demenssjuka. 1997 startade hon Silviahemmet på Drottningholm, en mötesplats som i dag är en kombinerad dagvårdsverksamhet och utbildningsarena för vårdpersonal som får spetskompetens inom de kognitiva sjukdomarna. Alzheimerfonden har haft flera samarbeten med Silviahemmet, som under rådande läge med covid-19 har stängt sin dagverksamhet, men fortsätter att nå ut till dagpatienterna på olika sätt.

I ett öppet brev vänder sig drottningen nu till Sveriges äldre, deras anhöriga och personal i äldreomsorgen. ​

"I dessa dagar är det mycket som är annorlunda – ofta också svårare – än det brukar vara.

I den pandemi som nu drabbar världen, och som förändrar så många liv, tänker jag särskilt på alla Er äldre och demenssjuka som är i ett extra utsatt läge.

Likaså tänker jag med tacksamhet på alla som arbetar inom äldreomsorgen och demenssjukvården med att ta hand om våra gamla och hjälpa dem att känna trygghet – ibland under mycket krävande omständigheter. Era insatser är ovärderliga.

Av egen erfarenhet vet jag också hur utmanande det kan vara som anhörig till en person med demenssjukdom; hur mycket oro och frustration man kan känna. För närvarande är Er situation kanske svårare än någonsin.

Ni är många som nu har det svårt, och som förtjänar vår uppskattning och medkänsla. I denna ansträngda situation vill jag sända Er mina varmaste hälsningar.

Vi är många som har vänner eller anhöriga som är äldre, och som nu måste isolera sig.

Varje människa, oavsett vem, behöver bli sedd och hörd. Det är ett djupt mänskligt behov, som följer oss genom livet från barndom till ålderdom.

Måhända kan ett telefon- eller videosamtal, ett brev eller ett sms inte ge samma kontakt och närvaro som ryms i det personliga mötet. Det kan inte ersätta en kram, eller en varm hand på en trött axel, men det kan ändå betyda så oerhört mycket för den som sitter ensam och isolerad.

Ett par minuter av Din tid kan lyfta en annan människas hela dag. Jag hoppas därför innerligt, att detta är något som Du kan tänka Dig att ge.

Med gemensamma krafter inom forsknings­samhället, inom vården och omsorgen kommer vi att gå mot ljusare tider.

Mina tankar är hos Er.

SILVIA"

Klicka för att öppna brevet som pdf

Aftonbladet har i anslutning till det öppna brevet haft en exklusiv intervju med H.M. Drottning SIlvia om coronakrisen. Läs intervjun på Aftonbladets hemsida.

Foto: Yanan Li, Silviahemmet

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin