Forskarnestorn slår larm: Corona drabbar troligen även hjärnan, inte bara lungorna

2020-05-15

Coronaviruset Covid-19 kan även drabba hjärnan och orsaka demensliknande symtom. Det säger professor Bengt Winblad, professor i Geriatrik på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i ett samtal med journalisten Henrik Frenkel, ambassadör för Alzheimerfonden, i podcasten Hjälp, har jag Alzheimer?!

”Vi ser tyvärr att infektionen hos många drabbade patienter går upp i hjärnan med symtom som aggressivitet, minnesproblem och håglöshet”, säger Bengt Winblad. ”Troligen handlar det om en inflammation i hjärnan orsakad av viruset. Andningsproblemen behöver inte bara bero på att lungorna är infekterade. Viruset slår troligen på hjärnstammen där centrat för andning och blod sitter.”

Det här stämmer väl överens med att många läkare på intensivvården rapporterar att patienterna är förvirrade när de kommer in till sjukhusen, menar Bengt Winblad.

Frågan är hur bestående de här skadorna blir. Mycket talar för att flertalet återhämtar sig. Men forskare inom geriatriken kommer att studera om Covid-19 även långsiktigt kan skada hjärnan och orsaka framtida demens.

Bengt Winblad är Sveriges främste forskare inom geriatrik och Alzheimer. Under sin snart 50-åriga karriär har han skolat upp många av landets idag ledande forskare inom Alzheimer. Han brukar kallas för ”spindeln i Alzheimer Sverige”. Så sent som förra året fick han Europas kanske finaste utmärkelse inom Alzheimerforskningen. Bengt Winblad ligger även bakom stora delar av det internationella samarbete som gör att svenska forskare ligger i täten när det gäller forskning inom både diagnostik och nya läkemedel. Bengt Winblad är även ledamot i Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

Bengt Winblad slår i poddsamtalet även larm att pandemin verkar drabba den givarverksamhet som utgör grunden for forskningen kring sjukdomen Alzheimer. Risken är stor att finansiärer till forskningen – både samhället, stiftelser och privatpersoner – minskar sina bidrag.

”Det gör att många unga forskare utan egna etablerade kanaler kommer att få svårt att fortsätta sitt arbete. Det vore oerhört olyckligt.”

Professor Bengt Winblad är också rädd att rapporteringen kring demenssjuka inom äldrevården som de stora superspridarna riskerar att öka stigmatiseringen kring Alzheimer och demenssjukdomar.

I poddsamtalet förklarar Bengt Winblad vad han menar med att sjukdomen Alzheimer är en tickande bomb i det svenska samhället i takt med att hela den stora 40-talistgenerationen hamnar i den ålder då de första symtomen på minnessjukdomar börjar inträffa.

Samtalet kan ni hitta här i podden Hjälp, har jag Alzheimer?!

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin