Start för preklinisk fas av ACD857

2020-12-14

AlzeCure Pharma utvecklar läkemedelskandidaten ACD857. Nu har de inlett det prekliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten, som kan få betydelse vid behandling för symptomlindring vid kognitiva störningar, som t ex. vid Alzheimers sjukdom.

ACD857 tas fram inom ramen för AlzeCures NeuroRestore-plattform, vilken omfattar symptomlindrande läkemedelskandidater. NeuroRestore stimulerar flera viktiga signalvägar i hjärnan vilket bland annat leder till förbättrad kognition.

"Vi är väldigt glada över att att ha inlett den prekliniska utvecklingen med ACD857"/säger Martin Jönsson, VD på AlzeCure.

Läs mer här

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin