”Vi har öppnat ett nybyggt boende för coronasmittade demenssjuka i Knivsta”

2020-04-20

Under coronapandemin är läget ansträngt på många äldre- och demensboenden runt om i landet. Liselotte Björk, demensvårdsutecklare på vårdföretaget Vardaga ger en lägesrapport.

–Vardagas ledningsgrupp och stab har fullt fokus och ger stöd till personal och anhöriga dygnet runt. Glädjande nog är det många som söker sig till vården nu. Vår HR-avdelning har fullt upp med att intervjua personal som vill rycka in, berättar Liselotte Björk på telefon från kontoret i Solna.

Liselotte är en av flera utbildare på företaget Lära som just nu är sysselsatta med att utbilda omvårdspersonal som snabbt ska kunna rycka in i verksamheten på Vardagas alla äldre- och demensboenden och hos andra utförare runt om i Sverige. I den webbaserade kursen ”Kom igång i vården” ingår hårdvara som sekretess och basal hygien, men stort fokus ligger på hur den nya personalen ska bemöta äldre och demenssjuka.

–Det är otroligt viktigt att de som hoppar in får en förståelse för hur det är att vara demenssjuk. Att de får redskap att bemöta oro och osäkerhet hos personer med demenssjukdom och skapa ett lugn. I kursen ingår också hur man ska bemöta de anhörigas känslor, hantera sina egna men också hur man vårdar människor i livets slutskede.

På Vardags cirka hundra boenden finns idag flera demenssjuka som är smittade med covid-19. Liselotte berättar att företaget därför tagit beslutet att öppna upp ett helt nybyggt boende, som inte ännu inte tagits i bruk, enbart för demenssjuka som har smittats med coronaviruset. Boendet som heter Villa Ängby ligger i Knivsta utanför Stockholm.

–Är man demenssjuk kan det vara svårt att klara av att vara begränsad i sin vardag. Demenssjuka som har konstaterad smitta är ibland oroliga, har ett utåtagerande beteende och har svårt att vara på sitt rum. De har möjlighet att bo på Villa Ängby tillsammans med andra i samma situation under en tid och får vård av välutbildad personal som har tillgång till skyddsutrustning.

–Villa Ängby tar även emot personer med konstaterad covid-19 smitta som inte har demenssjukdom för korttidsvård och erbjuder plats till andra verksamheter än Vardaga, berättar Liselotte.

Att vara anhörig till äldre och demenssjuka under coronapandemin innebär mycket oro och frustration. På Vardaga gör de allt de kan för att stötta personalen i sitt arbete med att informera och få de anhöriga att känna sig så delaktiga som möjligt. Ett sätt är att lägga ut information på instagram om vad som händer på boendet. Ett annat att personalen när de kan spelar in små filmer på mobilen och skickar till de anhöriga.

–Vi försöker uppmuntra personal och anhöriga att köra videosamtal via telefon eller dator för att bibehålla kontakten. Är den demenssjuke väldigt långt gången i sin sjukdom kan man lägga telefonen i närheten av personen så att den anhöriga kan läsa eller sjunga något. Det kan bidra till ett visst lugn, säger Liselotte.

Det märks att Liselotte brinner för sitt arbete. Hon är så engagerad att hon också tillsammans med kollegan Kerstin Angvik driver en pod som heter Demensdialogen Angvik och Björk. Där kan den som är anhörig hitta mer information – bland annat om hur man håller kontakten under virustider.

Här hittar du en länk till podden:

https://poddtoppen.se/podcast/1341596428/demensdialogen-angvik-bjork

Här en länk till snabbutbildningen får vårdpersonal:

https://youtu.be/exBW0PhOPaM 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin