”Ingen är intresserad av gamla och demenssjuka”

2020-05-21

Redan i mitten av mars varnade några av Sveriges mest namnkunniga äldreforskare för vad som kunde hända om covid-19 kom in på äldreboenden och smittade demenssjuka och sköra äldre.

– Det är helt obegripligt att ingen talar om demens som troligen är den absolut viktigaste bakomliggande orsaken vid dödsfall i viruset bland äldre och att myndigheterna inte har rådfrågat expertisen på äldreområdet hur de skulle agera, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi och Föreståndare för Centrum för Åldrande och Hälsa vid Göteborgs Universitet.

I en debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 21 mars varnade fjorton äldreforskare för vad som skulle kunna hända om inte regeringen snabbt satte in stora resurser för att skydda de äldre och sköra inom äldrevården. En av dem var Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk epidemiologi, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet och en av våra mest uppmärksammade äldreforskare internationellt.

I debattartikeln kom forskarna med flera förslag för att minska lidande och död – att snabbt tillsätta en nationell samordnare för att minska smittspridningen bland de äldre, att utfärda skarpa riktlinjer för att skydda dem men också att öka personaltätheten på äldreboenden och snabbutbilda personal som skulle kunna rycka in.

–Ingen brydde sig om vår artikel, varken på Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen. Istället började man prata om 70-plussare som den stora riskgruppen. En månad senare var katastrofen inom äldreomsorgen ett faktum, säger Ingmar Skoog upprört och fortsätter.

–Ingen vill tala om att demens är en av de viktigaste faktorerna bakom dödsfall i covid-19, det nämns inte ens som bakomliggande orsak, trots att 75% av alla dödsfall i covid-19 skett bland personer på äldreboenden eller som har hemtjänst. Har man en demenssjukdom har man svårare att skydda sig själv. Man har sämre lungkapacitet, äter sämre och har sämre immunförsvar. De hjärnskador patienterna har gör att de har svårare att klara av infektioner. Vid en medelsvår till svår demens behöver man hjälp med det mesta och får det ofta av timpersonal, unga människor som är pressade att gå till jobbet. En färsk rapport från Socialstyrelsen ger 53 % av alla svenska kommuner bakläxa när det gäller att upprätthålla basala hygiennivåer på äldreboenden. Slår man ihop allt detta förstår man vilken utsatt grupp demenssjuka är.

Ingmar Skoog menar att det är okunskap om äldre och de förhållanden som råder inom äldrevården som har gjort att vi inte har lyckats skydda dem under den pågående pandemin. Ingen talar om att uppemot 90 procent av alla som finns på äldreboenden har en demenssjukdom och att en tredjedel av alla som har hemtjänst har det.

–Man är inte intresserade av gamla och demenssjuka. Det är försummelsen inom äldrevården under trettio år som nu slår igenom, säger Ingmar Skoog.

–I Sverige där kommunernas socialtjänst är ansvariga för äldreboenden och hemtjänsten är cheferna inte alltid sjukvårdsutbildade och det kan ibland vara svårt att hävda sjukvårdssynpunkter. I Norge har geriatriker mer att säga till om när det gäller boenden. Det kan möjligen vara en skillnad.

Ingmar Skoog är en av femton medlemmar i regeringens Äldreforskarråd vars uppdrag är att bidra med kunskap i olika frågor som handlar om äldre. När coronapandemin slog till i Sverige var det ingen som frågade efter rådets kunskaper.

–Det är helt obegripligt att man inte plockade in expertis på det här området. Även om de inte kallat in oss till ett fysiskt möte hade vi kunnat tillfrågas via mejl.

Tror du att de ansvariga kommer att ta lärdom av det som hänt under coronapandemin så att vi är bättre förberedda nästa gång det slår till?

– Till att börja med har Folkhälsomyndigheten genom sitt fokus på 70-plussare och att de klumpat ihop friska 70-åringar med personer med demens på äldreboenden på kort tid gjort mycket för montera ned det arbete vi under lång tid har bedrivit mot ålderismen i samhället. För respekten för äldre och för det positiva med senior arbetskraft.

–Om jag ska vara cynisk tror jag att om ett smittsamt virus slår till igen så har man glömt allt man har lovat att göra för att hjälpa till inom äldrevården. Idag med alla olika aktörer, privata och kommunala, i 290 kommuner, är det kaos och alla tar olika beslut. Det gick bra att ta beslut om besöksförbud på alla äldreboenden. Det visar att man hade kunnat ta andra centrala beslut också.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin