alzheimerfondens alzheimerrapport

Sveriges första Alzheimerrapport ska öka kunskapen om demenssjukdomar

2019-12-02

Alzheimerfonden har tagit fram Sveriges första vetenskapliga alzheimerrapport. Rapporten ska kunna läsas av gemene man för att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Demenssjukdomar är vår tids stora samhällsutmaning med stort lidande för både drabbade, anhöriga och andra närstående. När någon drabbas av en demenssjukdom förvärras sjukdomen gradvis över tid och påverkar kognitiva funktioner såsom minne, beteende och uppfattning av omvärlden. Det som få vet är att det varken finns något botemedel eller behandling som bromsar sjukdomen och att det är den enda folksjukdomen som är hundra procent dödlig. Om någon får en demensdiagnos, ex Alzheimers sjukdom, möts man av stor okunskap om diagnosen och hur den kommer att förändra livet för den drabbade men också för anhöriga och närstående.

- Vi måste bryta den stigmatisering som råder om demenssjukdomar. Det finns så mycket fördomar, myter och okunskap som omgärdar dessa sjukdomar och det måste vi ändra på, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

I november 2019 publicerades Alzheimerfondens vetenskapliga alzheimerrapport som är den första i sitt slag i Sverige. Den ger läsaren en grundläggande kunskap om de vanligaste diagnoserna och en mer genomgripande förklaring på Alzheimers sjukdom som är den vanligaste diagnosen. Rapporten omfattar en vetenskaplig sammanställning av högaktuella forskningsprojekt i Sverige men även några internationella projekt som ligger i framkant. I rapporten nämns bland annat hur nära vi är ett botemedel, orsaker bakom sjukdomen, ärftliga faktorer, nya metoder för att diagnosticera sjukdomen, livsstilsförändringar som kan minska risken att drabbas och framtida prioriteringar för att påskynda framstegen inom forskningen.

- Det finns många intressanta forskningsprojekt i Sverige. Svenska forskare är framgångsrika när det gäller till exempel diagnostik. Det finns också intressant forskning som syftar till att hitta en bromsmedicin inom de närmaste åren. Alzheimers sjukdom börjar i hjärnan upp till tjugo år innan de första symptomen blir tydliga. Det finns också intressanta forskningsprojekt som handlar om vad vi själva kan göra för att minska risken att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Rapporten är framtagen för att kunna läsas av gemene man men håller samtidigt en hög vetenskaplig nivå. Syftet är att den ska bidra till större kunskap och förståelse vad demenssjukdomar handlar om.

Rapporten går att köpa i Alzheimerfondens webbutik.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin