lars lannfelt alzheimerdagen

Professor Lars Lannfelt får Alzheimerfondens stora forskningspris

2019-01-08

I år har Alzheimerfondens stora forskningspris om 2,5 miljoner kronor tilldelats Lars Lannfelt, professor i Geriatrik vid Uppsala universitet. Han får priset för sin lovande läkemedelskandidat BAN2401, som efter framgångsrika studier har visat sig kunna fördröja sjukdomsförloppet hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom.

Alzheimers sjukdom är vår tids största folksjukdom. Ännu finns inget botemedel och många misslyckade läkemedelsprövningar har gjorts i jakten på att försöka knäcka gåtan kring Alzheimers sjukdom, men nu kan en lösning vara på väg. Professor Lars Lannfelt och hans forskargrupp vid Uppsala universitet har efter snart 20 års arbete lyckats utveckla en läkemedelskandidat som inger framtidshopp.

Den framgångsrika antikroppen BAN2401 är framtagen i ett strategiskt samarbete mellan det japanska läkemedelsföretaget Eisai och det svenska läkemedelsföretaget Bioarctic, där Lars Lannfelt är storägare. Antikroppen riktar sig mot att eliminera de toxiska aggregaten av amyloid-beta som anses vara orsaken bakom Alzheimers sjukdom.

I somras genomfördes en global fas 2b-studie där antikroppen testades i olika doser på 856 patienter från nio olika länder. Urvalet bestod av patienter som befann sig i tidigt skede av Alzheimers sjukdom. Bioarctic meddelade positiva resultat av studien där BAN2401 visade signifikanta fördelar och en minskad progression av sjukdomen efter 18 månader.

Nästa steg är en Fas 3-studie som varje läkemedel måste genomgå innan det når marknaden.

Hela motiveringen till 2019 års forskningspris lyder:

- Årets mottagare av Alzheimerfondens stora forskningspris är professor Lars Lannfelt. Professor Lannfelt föräras priset för sitt mångåriga forskningsarbete rörande de grundläggande sjukdomsframkallande förändringarna i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, hur de kan orsakas av genetiska förändringar och hur förändringarna kan diagnostiseras samt angripas med nya läkemedel. Ett av dessa läkemedel är det som hela världen nu hoppas skall visa sig vara effektivt mot Alzheimers sjukdom, vilket vi snart kommer att få veta, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin