Forskaren Miia Kiivpelto

Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa etableras i Sverige

2019-02-18

Alzheimers sjukdom är fortfarande obotlig och försök att få fram effektiva läkemedel har hittills misslyckats, varför det behövs nya angreppssätt. Det nya forskningsinstitutet för hjärnhälsa, Fingers Brain Health Institute, ska bedriva egen klinisk forskning och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar. Institutet med placering i Stockholm kommer att samarbeta med ledande forskningsinstitutioner i Sverige och internationellt. Stiftarna bakom forskningsinstitutet är Jonas och Robert af Jochnick, Leif Lundblad och Alzheimerfonden.

Institutets verksamhet kommer att baseras på professor Miia Kivipeltos banbrytande vetenskapliga resultat från den så kallade FINGER-studien (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Studien visar tydligt att förändringar av olika livsstilsfaktorer kan förhindra kognitiv svikt och utvecklingen av demenssjukdomar hos ett antal riskgrupper.

Institutet ska genomföra den kliniska forskningen tillsammans med frivilliga deltagare. Målet är att institutets forskningsresultat snabbt ska kunna resultera i nya metoder för individanpassade kliniska behandlingar av personer som löper en förhöjd risk att utveckla demenssjukdomar.

Verksamheten skall bedrivas som en icke-vinstdrivande stiftelse. Den kommer att lokaliseras till och samarbeta med Stockholms Sjukhem på Kungsholmen i Stockholm. Stockholms Sjukhem har ett brett vårdutbud samt omsorgsverksamhet, vilket innebär möjligheter till synergier och gemensam utveckling.

Initiativtagare till det nya institutet är professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, och docent Maris Hartmanis, tidigare vd för Medivir AB.

”Vi kan förebygga demens. Jag tror att mer än 30 procent av samtliga fall av Alzheimers sjukdom är relaterade till faktorer som kan påverkas, såsom blodtryck, depression, diabetes och fysisk aktivitet. Detta är ett konservativt antagande”, säger Miia Kivipelto.

Alzheimerfonden, Jonas och Robert af Jochnick samt Leif Lundblad har beslutat att stödja detta initiativ och utgör stiftarna av institutet.

”Många kommer insjukna i någon demenssjukdom de kommande åren och politikerna måste ta frågan på mycket större allvar än idag. Vi är glada att kunna medverka i denna innovativa kliniska satsning som blir den första i sitt slag i Sverige”, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Vidare finansiering av institutets forskningsverksamhet kommer att säkras genom donationer från privatpersoner, stiftelser och företag i nära samarbete med Vator Securities som är stiftelsens strategiska rådgivare i berörda frågor. Vator Securities samarbetar med stiftelsen på pro bono-basis.   

Alzheimers sjukdom är idag den enda helt obotliga sjukdomen på den globala topp 5-listan över dödsorsaker. Över 200 misslyckade kliniska läkemedelsprövningar för Alzheimer ger inget kortsiktigt hopp att finna ett effektivt läkemedel. Det krävs ett helt nytt angreppssätt mot denna allvarliga folksjukdom och det är den insikten som ligger bakom skapandet av det nya forskningsinstitutet för hjärnhälsa.

Demens är inget normalt åldrande utan ett samlingsnamn på sjukdomar och skador som drabbar hjärnan och förstör förmågan att tänka och agera logiskt. Var tredje sekund drabbas en människa av demens någonstans i världen. I Sverige lever idag över 160 000 med någon form av demens, där Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Varje år tillkommer 25 000 nya fall av demens i Sverige och 10 miljoner nya fall globalt.

För ytterligare information kontakta:

Fingers Brain Health Institute, Miia Kivipelto, tel. 073-994 09 22 eller Maris Hartmanis, tel. 070-562 86 17 info@fbhi.se, www.fbhi.se

Alzheimerfonden, Liselotte Jansson, Generalsekreterare, tel. 070- 481 70 43, www.alzheimerfonden.se

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin