ingmar skoog håll hjärnan i gång och minska risken för demens

Ny svensk studie visar att ett kulturintresse kan minska risken för demens

2019-02-21

Att hålla igång hjärnan och kroppen i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet. Många av aktiviteterna var vad vi skulle kalla kulturella. Det visar en studie från forskare vid AgeCap, Centrum för ådrande och hälsa, vid Göteborgs Universitet. Studien publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Neurology.

–Resultaten visar att hjärnstimulerande aktiviteter, som att läsa, sjunga, gå på teater eller konsert, och fysiska aktiviteter, som att promenera, oberoende av varandra och redan i medelåldern spelar en viktig roll i förebyggandet av demens i högre åldrar, säger Jenna Najar, läkare och doktorand från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

– Det är tacksamt när vi kan hitta så här enkla och roliga aktiviteter som alla kan ägna sig åt och som samtidigt visar sig skydda mot olika demenssjukdomar.

Studien, som baseras på Kvinnoundersökningen och H70-studierna i Göteborg, följde 800 kvinnor under 44 år. När studien startade år 1968 tillfrågades kvinnorna om hur aktiva de var när det gäller olika hjärnstimulerande och fysiska aktiviteter. Hjärnstimulerande aktiviteter delades in i fem olika områden: intellektuella aktiviteter, som att läsa, skriva och lösa korsord; konstnärliga aktiviteter som att sjunga i kör, spela instrument, gå på konserter eller teater; manuella aktiviteter, som att sy, sticka och sköta trädgården; föreningsliv; och religiösa aktiviteter.
Deltagarna gav poäng för hur aktiva de var; noll poäng innebar ingen till låg aktivitet, en poäng innebar moderat aktivitet och två poäng innebar hög aktivitet, vilket gav totalpoängen 0 – 10. Deltagarna delades in i två grupper, 0–2 poäng och 3–10 poäng. 

Fysisk aktivitet delades in i tre grupper, Grupp 1 var helt inaktiva; Grupp 2 hade regelbunden fysisk aktivitet minst fyra timmar per vecka, som att promenera, bowla, och cykla; Grupp 3 hade regelbunden hård fysisk träning minst tre timmar per vecka som att jogga, spela tennis, simma och var aktiva i tävlingssport. Deltagarna delades in i två grupper, inaktiva (grupp 1) och aktiva (grupp 2 – 3).

Under 44 års uppföljning utvecklade 194 kvinnor demens. Oftast insjuknade de mer än 30 år efter att de tillfrågats om sina aktiviteter.

– Kvinnor i gruppen med mest hjärnstimulerande aktiviteter hade 34 procent lägre risk att utveckla demens och 46 procent lägre risk att utveckla demenstypen Alzheimers sjukdom än kvinnorna med lägst antal hjärnstimulerande aktiviteter, oberoende av hur fysiskt aktiva de varit, säger Jenna Najar.

Studien fann även att gruppen med högst fysisk aktivitet hade 52 procent lägre risk att utveckla demens orsakad av kärlsjukdomar i hjärnan oberoende av hur mentalt aktiva de varit. Alla resultaten var även oberoende av andra riskfaktorer för demens, så som högt blodtryck, låg utbildning och rökning.

– Detta visar ännu en gång att det finns många möjligheter att förebygga demens. Och att det kan vara lika viktigt att satsa på kulturella aktiviteter som på fysisk aktivitet för att bibehålla ett hälsosamt åldrande. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte krävdes hög aktivitet för att få en effekt, säger Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap, och ledare för studien.

Kontakt

Jenna Najar tel: 070-740 16 87, jenna.al-najjar@gu.se

Nås säkrast: Alla dagar 08:00 – 21:00, förutom tisdag 19/2 och torsdag 21/2 mellan 10:00-12:00.

Ingmar Skoog tel: 0709-433 681

Nås säkrast:

 

Kommunikatör: Ragnhild Larsson

0703 26 01 97

Ragnhild.larsson@gu.se

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin