Demensföreläsningar lockade storpublik till Göteborg

2019-04-03

Allt fler drabbas av Alzheimers sjukdom, men all glömska är inte demens. Så när ska man börja bli orolig? Kan man förebygga att drabbas? Vad finns det för behandlingar och hur ser framtiden ut? Många frågor uppmärksammades när forskare, anhöriga och vårdpersonal delade sina erfarenheter kring demensområdet inför en stor publik på Konferens Wallenberg i Göteborg.

 

Liselotte Jansson.jpg

 

Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden, hälsade alla välkomna till den stora föreläsningskvällen i Göteborg där hjärnan var i fokus. Hon inledde med att berätta om Alzheimerfondens engagemang med att samla in pengar och fördela dem bland forskare som kämpar för att hitta ett botemedel mot Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

 

Charlotta Thunborg.jpg

 

Efter Liselottes inledning tog Charlotta Thunberg, medicine doktor och leg fysioterapeut vid Karolinska Institutet, över scenen med en spännande föreläsning om hur man kan minska risken för att drabbas av en demenssjukdom. Hon tipsade publiken att kultivera en hälsosam livsstil med fysiska, mentala sociala aktiviteter.

 

Sebastian Palmqvist.jpg

 

En av de största utmaningarna med demenssjukdomar, både för patienter och för kliniker, är att upptäcka sjukdomen tidigt och ställa rätt diagnos. Denna stora utmaning var något som uppmärksammades av Sebastian Palmqvist, läkare och docent vid Skånes universitetssjukhus.

 

- Diagnostiken ser inte alls bra ut i våra vårdcentraler idag. Färre än hälften får en korrekt diagnos, säger Sebastan Palmqvist.

 

Publiken i Göteborg fick höra om framtidens metoder för att göra diagnostiken mer träffsäker i primärvården med hjälp av modern teknik.

- Vårdcentraler använder exakt samma diagnostiska verktyg som man hade i slutet på 70-talet. Med nya instrument, i form av en App och ett digitalt minnestest, kan personalen lättare avgöra vilka patienter som behöver ett snabbspår till minneskliniken där man har tillgång till avancerade tester och kan sätta in rätt behandling, säger Sebastian Palmqvist.

Sebastian Palmqvist alzheimerfondens pris.jpg

Sebastian Palmqvist blev överraskad när Alzheimerfondens generalsekreterare, Liselotte Jansson, avslöjade glädjebeskedet att Sebastian hade tilldelats Drottning Silvias pris till ung alzheimerforskare. Priset är instiftat av Alzheimerfonden och delas ut av Drottning Silvia i Stockholm den 15 maj.

 

Hanna Karlsson.jpg

 

Efter en fikapaus talade Hanna Karlsson, ung anhörig och ambassadör för Alzheimerfonden, om den tunga och ensamma resa som hon och hennes syster fick genomgå när de tog hand om sin mamma, Birgitta, som fick diagnosen Alzheimers sjukdom - bara 58 år gammal.

 

Anneli Neuan.jpg

 

Anneli Neuman, Silviasjuksköterska, intog scenen med en intressant och givande föreläsning om hur man bör bemöta demenssjuka så att de inte känner sig förbisedda. Anneli lyfte bland annat vikten av att kommunicera via kroppsspråk och att använda kroppen som en högtalare.


Ingmar Skoog.jpg

Innan programmet avslutades presenterade Göteborgs stolthet, Ingmar Skoog, professor och föreståndare för AgeCap - Centrum för åldrande och hälsa, nya rön från sin åldersrelaterade H70-studie. I studien följde man under många år tusentals äldres hälsa och levnadsvanor. Resultaten visar att dagens 70-åringar är lika friska och lyckliga som 70-talets 50-åringar.

 

70 är det nya 50.

 

 

- Vi har sett stora förändringar i fysisk och intellektuell funktion hos 70-åringar undersökta nu mot de som undersöktes för snart 50 år sedan. Åldrandet är väldigt annorlunda ut och allting går i bättre riktning, säger Ingmar Skoog.

 

Besökare Hjärnan i fokus.jpg

 

Det blev en stor uppslutning i Göteborg. Varmt tack till alla som närvarade vid evenemanget och bidrog till demensforskningens fortsatta arbete!

Vi är förstås också mycket tacksamma om du vill skänka en gåva till Alzheimerfonden eller bli månadsgivare. Alla gåvor gör stor nytta!

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin