5 miljoner kronor till ett projekt för unga anhöriga med demenssjuka föräldrar

2019-03-15

”Vi fortsätter vårt viktiga arbete för unga anhöriga”

Alzheimerfonden har fått 5 miljoner av Postkodföreningen för att under tre år förstärka sin verksamhet för unga anhöriga med föräldrar som drabbats av demenssjukdom.

Idag finns cirka 10 000 unga anhöriga med förälder med demenssjukdom Sverige. Sedan 2011 har Alzheimerfonden arrangerat speciella läger runt om i landet för unga anhöriga. Denna verksamhet är idag det enda andningshålet och möjligheten för unga anhöriga att få träffa andra i samma situation.

–Det är mycket glädjande att vi nu kan fortsätta vårt arbete för att ge unga anhöriga ett bra stöd. Vår målsättning är att bygga upp lokala och regionala mötesplatser och initiera en nationell utbildningssatsning för alla parter som är runt den sjuka föräldern, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Under 2019 kommer Alzheimerfonden i nära samarbete med anhörigkonsulenter och minnesmottagningar runt om i landet kartlägga de unga anhörigs rådande hälsa/ohälsa och välbefinnande. Den mycket uppskattade lägerverksamheten på flera platser i landet kommer att fortsätta – nu med större fokus på hälsa, motion och kost samt barns rättigheter och välbefinnande.

Under projektets andra och tredje år är målsättningen att etablera lokala och regionala mötesplatser där unga anhöriga kan möta ungdomar i liknande situation men också ta del av föreläsningar med forskare, läkare, vårdpersonal och personer som lever med demenssjukdom. En viktig del i projektet är också en nationell utbildningssatsning för alla yrkesgrupper som arbetar med demenssjuka och deras anhöriga - kuratorer, biståndshandläggare, demenssköterskor, Silviasystrar och skolpersonal. Syftet är att ge personalen bättre kunskaper och verktyg samt skapa en större förståelse för de ungas utsatthet.

En viktig del kommer också att vara att få upp den här viktiga frågan på den politiska agendan i hela landet.

Mer information om satsningen:
Tove Wiik
Projektledare
tove@alzheimerfonden.se

Stina Arosenius
Projektledare
stina@alzheimerfonden.se

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin