Vardaga blir partner till Alzheimerloppet

2018-03-01

Alzheimerloppet förbereder sig för fullt inför den tredje upplagan och kan stolt presentera vårdföretaget Vardaga som partner. Vardagas väl ansedda äldreboenden har blivit flerfaldigt prisbelönta för bland annat deras kvalitet och boendekoncept. I en intervju med Vardagas affärsområdeschef, Ulla Tansen, berättar hon om hur Vardagas verksamhet skapar glädje, trygghet och livskvalitet för de boende med en demenssjukdom.


Ulla, kan du berätta om Vardagas verksamhet?

Hos oss ser vi äldreboendet som de boendes hem i första hand, och inte som vår arbetsplats.

På Vardagas ca 80 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter boende och anhöriga expertis och trygghet på varje äldreboende. Våra 7 000 medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus.
 

Hur vet man att sin närstående kommer att trivas på Vardagas äldreboenden?

Hos oss ser vi äldreboendet som de boendes hem i första hand, och inte som vår arbetsplats. Vårt mål är att alla ska trivas. Omsorg och service ska hålla högsta kvalitet, men minst lika viktigt är att våra boende får göra saker som intresserar dem.
Alla dagar ska kännas meningsfulla och innehållsrika. Vänner och närstående är givetvis alltid välkomna. Vi arbetar efter ett koncept som vi kallar Den goda dagen, som bygger på den nationella värdegrunden för äldreomsorgen, och är ett verktyg för vårt dagliga arbete. Det verktyget ska alla våra medarbetare ha med sig varje dag, i varje uppgift de utför. Det är grunden för hur vi tillsammans skapar en god och personcentrerad vård och omsorg. Dessutom erbjuder vi stöd till anhöriga i form av träffar och utbildningar kring hur man bättre kan förstå och bemöta personer med demenssjukdom.


Vilka aktiviteter har ni på era boenden?

På våra boenden har vi aktivitetsansvariga som tillsammans med de övriga medarbetarna ser till att dagarna fylls med innehåll. Det kan handla om att gå på promenad, odla i trädgården eller att bara fika ute. Högläsning, lösa korsord, se film och spela bingo eller att erbjudas manikyr och ”hemmaspa” är exempel på inomhusaktiviteter. Även fysiska aktiviteter såsom sitt-, styrke- och balansgymnastik ingår på många av våra boenden. På våra demensboenden har vi ofta aktiviteter som syftar till att stärka minnet. Aktiviteterna kan genomföras enskilt med stöd av den boendes kontaktperson, eller i grupp, allt efter önskemål och dagsform.


Hur passar Alzheimerloppet in i ert arbete och varför gör ni den här satsningen?

Alzheimerloppet gör en viktig insats för att uppmärksamma Alzheimers sjukdom och samtidigt samla in pengar till det fortsatta forskningsarbetet. Vi ser dagligen på våra äldreboenden hur demenssjukdom bryter ner människor och hur tufft det är för deras anhöriga. Att bidra till forskning som kan hitta bot och lindring för demenssjukdomar är otroligt viktigt och angeläget.

Här hittar du mer information och anmälan till Alzheimerloppet.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin