Stort intresse på demensdagen i Östhammar

2018-11-09

"Vad alla borde veta om åldrande och demens” var temat på Demensdagen i Östhammars kulturhus där en stor publik samlades för att lära sig om demens.

Kerstin Björk Jansson.JPG

47 miljoner människor är drabbade av en demenssjukdom och ett nytt fall upptäcks vart tredje sekund. För att ha en chans att besegra den snabbt växade folksjukdomen måste vi tillsammans hjälpas åt. Detta var något som Kerstin Björk Jansson, ordförande i socialnämnden, inlednigsvis kungjorde på Demensdagen i Östhammars kulturhus.

- Det är inte bara att trycka på en knapp. Jag är oerhört glad över att se så många vänner och bekanta, medarbetare och företrädare för föreningsliv och förtroendevalda tillsammans här. Vi kan inte klara det gemensamma välfärdsuppdraget utan samverkan.

Yngve Gustafson.JPG

Yngve och David.JPG

Programmet fortsatte med den uppskattade demensforskaren och föreläsaren, professor Yngve Gustafson. Välkänd för sitt deltagande i tv-serierna Sveriges bästa äldreboende och Sveriges bästa hemtjänst. Professor Gustafson talade inför en lyhörd publik om varför en felaktig eller onödig läkemedelsbehandling är det största hotet mot en god ålderdom i Sverige.

– Det är dyrt att slarva med de gamla. Den vanligaste orsaken till att gamla människor blir sjuka är att de träffat en läkare som skriver ut läkemedel i för höga doser, i andra hand skriver ut olämpliga läkemedel eller i tredje hand olämpliga kombinationer av läkemedel.

Birgitta Norberg och Kristina Pettersson.jpg

Sjuksköterska Birgitta Norberg och Silviasyster Kristina Westerberg Pettersson talade om pågående personalutbildning enligt BPSD-registret.

Hans-Inge Lindeskov.jpg

Sjuksköterska Hans-Inge Lindeskov talade om kunskap och medmänsklighet och grunden till god demensvård.

Liselotte-Demensdagen.JPG

Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson var på plats för att informera om Alzheimerfondens viktiga arbete.

Ulf Ehlin-demensdagen.JPG

Bakom demensdagen och utställningen stod Anhörigföreningen på Edsvägen, i samverkan med Östhammars kommun. Ulf Ehlin som är ordförande i Anhörigföreningen hoppades att torsdagens demensdag kunde bli startpunkten för ett fortsatt samarbete.

besökare-demensdagen.JPG

Det blev en stor uppslutning i Östhammars kulturhus. Varmt tack till alla som närvarade på Demensdagen och gjorde den till en succé!

Läs hela artikeln i Uppsala Nya Tidning.

 

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin