Michael Schöll tilldelas drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare

Drottning Silvias pris går till unga alzheimerforskaren Michael Schöll

2018-04-18

Michael Schöll, 38 år och verksam vid Göteborgs universitet, tilldelas "Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare". Priset är instiftat av Alzheimerfonden och delas ut av Drottning Silvia i Stockholm i dag, den 18 april.

Michael Schöll och hans grupp av forskare på Göteborgs universitet fokuserar på att med hjärnavbildning etablera nya, och validera existerande biomarkörer som gör det möjligt att identifiera individer som löper risk att utveckla Alzheimers sjukdom så tidigt som möjligt i sjukdomsskedet.

- Jag känner mig väldigt hedrad över att ha tilldelats detta betydelsefulla pris. Min grupp och jag studerar tidiga förändringar i hjärnan som är associerade med en senare utveckling av Alzheimers sjukdom bland annat med hjälp av en hjärnavbildande metod som heter positronemissionstomografi. Vi kommer att kombinera nya metoder som att mäta synaptisk densitet i kombination med etablerade mått på Alzheimerrelaterad patologi i den levande hjärnan i olika kohorter med varierande riskprofiler för att utveckla Alzheimers sjukdom.

Under en längre tid har identifiering och diagnosticering av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, baserats på patientens kliniska symptom. Med hjälp av dessa nya behandlingsmetoder kan forskare identifiera fysiska förändringar i hjärnan och ställa tillförlitliga diagnoser i tidigt skede, vilket är ett stort steg för forskningen.

- Priset betyder väldigt mycket, det är ett förtroendebevis från en aktiv förening som representerar dem som jag forskar för - patienterna och deras anhöriga - därför gör mig priset extra glad. Jag känner mig ödmjuk inför utmaningen men inspireras av tidigare pristagare. Flera av dessa kommer garanterat att inneha en aktiv roll i vad som kan i alla fall bli en dellösning för detta enorma samhällsproblem.


Om priset

”Drottning Silvias pris till en ung alzheimerforskare” instiftades 2014 av Alzheimerfonden med anledning av Drottningens 70-årsdag. Priset går varje år till en lovande forskare inom demensområdet som är under 40 år. Prissumman uppgår till 125 000 kronor.

 

Tid och plats för prisutdelningen

Michael Schöll tar emot priset av Drottning Silvia klockan 16:00 den 18 april 2018 på Kungliga Slottet.

 

För mer information kontakta

Michael Schöll, michael.scholl@neuro.gu.se

Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, tel 070-481 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

 

Pressbild

Foto: Johan Wingborg

 

Fakta om demens

∙ Minst 160 000 människor i Sverige är drabbade av någon form av demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste.

∙ Var 3:e sekund insjuknar någon i världen i en demenssjukdom.

∙ Enligt WHO befaras antalet drabbade ha tredubblats till år 2050.

∙ Inget botemedel finns och dödligheten är 100 procent.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin