minnestest alzheimers sjukdom karolinska institutet

Delta i en forskningsstudie om Alzheimers sjukdom

2018-10-14

Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet bjuder in dig som bor i Stockholm och är mellan 65-85 år till en forskningsstudie för att identifiera om du löper risk att utveckla Alzheimers sjukdom, eller är i ett mycket tidigt skede av sjukdomen.

Forskningsstudien erbjuds dig som:

  • Är 65-85 år
  • Bor inom Stockholms läns landsting
  • Inte tidigare blivit diagnostiserad med Alzheimers sjukdom eller annan demenssjukdom
  • Har svenskt personnummer

Den web-baserade minnestestningen görs via deltagande i en EU-forskningsstudie (MOPEAD) om Alzheimers sjukdom.
Länk till testen: https://www.mopeadstudy.eu/sv.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Ansvarig professor: Bengt Winblad (bengt.winblad@ki.se), Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin