alzheimerfondens juridiska trygghetspaket

”Alla borde ha ett juridiskt trygghetspaket”

2018-09-21

Att planera inför framtiden med en demensdrabbad anhörig kan kännas både jobbigt och svårt. Därför erbjuder Familjens Jurist ett trygghetspaket till Alzheimerfondens månadsgivare. Paketet innebär att du får tillgång till juridisk rådgivning, hjälp att upprätta ett testamente och en framtidsfullmakt.

– Trygghetspaketet är något alla borde ha. Det ger en trygghet inför en sjukdom och inför att åldras, säger Lotta Dahlstrand, utvecklingschef för Familjens Jurist.

Ett av de första symptomen på Alzheimers sjukdom är att den drabbade personen sakta förlorar förmågan att tänka klart. Denna förändring påverkar personens förmåga att fatta beslut och delta i juridisk och finansiell planering.

– Personer med demenssjukdom har inte rättshandlingsförmåga. Eftersom alla juridiska beslut kräver att man har rättshandlingsförmåga blir juridiken otroligt krånglig, säger Lotta Dahlstrand.

I de tidiga stadierna av sjukdomen kan den drabbade ännu leva ganska självständigt och hantera sina egna juridiska angelägenheter. Allt eftersom symptomen blir mer uppenbara måste personen förlita sig på sina anhöriga, något som kan bli påfrestande för hela familjen.

– Ju tidigare man skriver testamenten och framtidsfullmakt, desto mer sannolikt är det att personen som lever med demenssjukdom kommer att kunna ha inflytande och känna sig delaktig, säger Lotta Dahlstrand.

Framtidsfullmakt I trygghetspaketet ingår upprättande av framtidsfullmakt. Genom att skriva en framtidsfullmakt bestämmer den drabbade vem som har rätt att fatta beslut när man själv inte längre är beslutskapabel. Framtidsfullmakt har länge efterfrågats i Sverige, men infördes först sommaren 2017.

– Framtidsfullmakten gör det möjligt för den drabbade att själv bestämma vem som ska kunna ta hand om personens ekonomiska tillgångar och tillvarata personens intressen när han eller hon inte är kapabel längre. Det är ett alternativ till god man och förvaltare och skapar ett lugn för hela familjen, säger Lotta Dahlstrand.

Att vara anhörig till någon som drabbats av en demenssjukdom kan vara slitsamt och ställer ofta höga krav på anhöriga. Ett Trygghetspaket hos Familjens Jurist skapar ett lugn kring de juridiska frågorna så att familjen kan känna sig trygg i framtiden.

– Alzheimer är ett hårt slag för den som drabbats, men också för familjemedlemmar och vänner. Vi vill självklart hjälpa någon som vill skriva testamente eller framtidsfullmakt och samtidigt stötta Alzheimerfondens viktiga arbete, avslutar Lotta Dahlstrand.

Läs mer om det juridiska trygghetspaket här.

Bli månadsgivare - fyll i formuläret här.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin