alzecure

AlzeCure påbörjar klinisk fas I-studie med ACD855 – första dos i människa

2018-12-12

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR) meddelade idag att bolaget har börjat dosera de första individerna i en klinisk fas I-studie med sin ledande läkemedelskandidat ACD855 inom plattformen NeuroRestore.

Bolaget meddelade nyligen att det har erhållit godkännande från Läkemedelsverket och det ansvariga etikutskottet att påbörja kliniska fas I-studier för läkemedelskandidaten ACD855 från plattformen NeuroRestore. Idag har AlzeCure inlett behandling av de första individerna i denna studie som är en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad first-in-man-studie för att utvärdera säkerhet, tolerans, farmakokinetik och CNS-farmakodynamik för ACD855.Studiestarten följer den uppsatta tidsplanen för denna ledande läkemedelskandidat somsyftar till attbehandla patienter som lider av sjukdomstillstånd med kognitiva störningar, såsom Alzheimers sjukdom. Resultaten av studien beräknas vara klara vid halvårsskiftet 2020. 

”Det är en viktig milstolpe för bolaget när vi nu inleder behandling av de första patienterna i fas I-studien. ACD855 har potential att förbättra kognitionsförmågan i flera olika sjukdomar, bl.a. Alzheimers och kan därmed bli en mycket viktig behandling för att förbättra patienters livskvalité. Att ACD855 administreras oralt kommer också att vara en stor fördel för patienterna,” säger Johan Sandin, VD på AlzeCure.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 10.45

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Sandin, CEO
Tel: +46 703 738 824
johan.sandin@alzecurepharma.com

Om ACD855

ACD855 är en småmolekylär läkemedelskandidat som förstärker neurotrofin signalering. Neurotrofiner är speciella tillväxtfaktorer som spelar en viktig roll i bl.a. kognitiv funktion, men också i nervcellers funktion, utveckling och överlevnad. Neurotrofiner är en familj av proteiner som bl.a. innefattar NGF och BDNF. ACD855 har uppvisat robusta effekter på kognitiv förmåga i flera olika prekliniska modeller och baserat på dessa prekliniska effekter anses ACD855 vara ett lovande alternativ för behandling av sjukdomstillstånd med kognitiv nedgång som Alzheimers sjukdom, sömnstörningar, depression eller traumatisk hjärnskada.

Om AlzeCure Pharma
AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag noterat på Nasdaq First North Premier som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater utifrån de två forskningsplattformar NeuroRestore och Alzstatin. NeuroRestore består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök gärna www.alzecurepharma.se.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin