Yngre alzheimerpatienter får sen diagnos

2017-09-08

Yngre personer med Alzheimers sjukdom får diagnos över ett år senare än äldre. Det visar resultat från en unik långtidsstudie där man följt sjukdomsförloppet hos yngre alzheimerpatienter. Studien är gjord vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

– Resultaten visar betydelsen av att yngre personer med Alzheimers sjukdom så snart som möjligt får en korrekt diagnos för att de ska kunna erbjudas behandling och därmed förbättra prognosen, säger Carina Wattmo, medicinsk statistiker och doktor i medicinsk vetenskap, som är en av forskarna bakom studien.

Att sjukdomen hos yngre Alzheimerpatienter upptäcks i ett senare skede innebär att starten av behandling med kolinesterashämmare försenas. Något som kan försämra behandlingsresultatet.

Tidigare studier har visat att om behandling sätts in tidigt i sjukdomsförloppet kan detta ge en långsammare försämring av både tankeförmågor och förmågan att klara vardagliga ting (ADL) över tid.


Läs hela pressmeddelandet från Region Skåne här.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin