Vaccin mot alzheimer visar positivt resultat

2016-12-12

Nyhet från Swedish Brain Power:
Den första studien av försök med aktivt vaccin mot alzheimer på människor visar positivt resultat! Forskarna, däribland Swedish Brain Powers chef, professor Bengt Winblad, har kunnat konstatera positivt immunsvar utan större biverkningar hos 29 av studiens 30 patienter. Studien publiceras i den ansedda tidskriften Lancet Neurology.

– Jag ser detta arbete som ett genombrott och möjlighet till ett nytt behandlingsalternativ, nu fokuserat mot det andra kännetecknet för alzheimers sjukdom, nämligen det sjukligt förändrade tau-proteinet, säger Bengt Winblad som varit med i ledningsgruppen för studien.

De 21 internationella forskarna bakom studien har utvecklat ett vaccin som stimulerar produktionen av en antikropp speciellt inriktad på bekämpning av sjukliga förändringar av proteinet tau. Hittills har många av de antikropps-läkemedel som prövats inriktats på att motverka sjukliga amyloida plack. Dessa har dock medfört allvarliga biverkningar som ansamling av vätska och inflammation i hjärnan. Den nu aktuella studien visar inga allvarliga biverkningar relaterade till vaccinet. Tvärtom anser forskarna att läkemedlets säkerhet och förmåga att framkalla ett immunsvar är anmärkningsvärt.

– Utvecklingen av vaccinet är frukten av ett 30-årigt forskningsarbete av professor Michal Novak i Bratislava som jag haft glädjen att samarbeta med de senaste tio åren. Det visar hur tålamodskrävande läkemedelsutveckling mot alzheimer är, säger Bengt Winblad.

Medan många försök att motverka alzheimer fortsätter att riktas mot sjukliga förändringar av proteinet amyloid, syftar denna studie istället till att utnyttja kroppens förmåga att, med hjälp av vaccin, producera egna antikroppar mot sjukliga förändringar av proteinet tau. Även om denna studie enbart befinner sig i fas 1, ger dess hittills framgångsrika resultat forskarna hopp om att det kan vara svaret de letar efter för att kunna stoppa utvecklingen av denna förödande sjukdom.

Kontakt: Professor Bengt Winblad, Karolinska Institutet och Swedish Brain Power, +46 70 632 6771.

Länk till artikeln i Lancet Neurology

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin