Unga demenssjuka ska inte behöva få fel diagnos

2017-08-07

Sjukvården måste bli bättre på att fånga upp unga människor som visar symptom på demenssjukdom. Det säger Caroline Graff, som är professor vid Karolinska Institutet och en av landets ledande demensforskare.

I Sverige råder det en bristande kunskap om att demens inte bara kan drabba äldre människor, utan även unga personer redan vid 20-30 årsåldern. Att veta var man ska vända sig för att få en diagnos, eller vad man bör göra för att gå vidare efter att man fått diagnosen, är inte heller alltid självklart.

Den kunskapsbristen råder även inom sjukvården. När en yngre person uppvisar symptom på en demenssjukdom så behandlas ofta enbart de inledande symptomen. Det kan leda till att personen slussas runt i sjukvårdssystemet medan sjukdomsförloppet försämras.

– Dagens system, att det är upp till varje landsting att bestämma hur vårdkedjan ska se ut - med utredning, diagnos, medicinsk behandling och omvårdnad – fungerar inte, säger Caroline Graff till Dagens Nyheter.

Det skulle det behövas ett teamarbete, där patient, partner och barn får stöd, och där arbetsgivaren får information, menar hon.

Att få rätt diagnos, tidig förståelse och enhetlig information om hur man går vidare är viktigt för både personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Caroline Graff är en av landets främsta experter inom familjär demens och en utav de forskare som stöttas av Alzheimerfonden.

 

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin