Svenskdominerad rapport mest citerad i världen

2017-06-15

En svenskdominerad rapport i The Lancet Neurology, publicerad i mars förra året, rankas nu av Web of Science som ”hot stuff” och en av de mest citerade i världen.

Hela marsnumret av The Lancet Neurology ägnades den rapport som skrivits av en expertkommission, ledd av Bengt Winblad. Rapporten handlar om hur kampen mot demens bör bedrivas framöver.

– Vår artikel är heltäckande och visar att en samlad forskningssatsning inom alla delar av området är vår stora – och enda – möjlighet att möta denna ”tickande kostnadsbomb” och förbättra människors hälsa, säger Bengt Winblad, professor i geriatrik vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Andra svenska forskare som medverkar i rapporten är Angel Cedazo-Minguez, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Gunilla Johansson, Linus Jönsson, Miia Kivipelto, Agneta Nordberg, Chengxuan Qui, Lars O Tjernberg, Anders Wimo och Henrik Zetterberg.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin