Stor utsatthet hos kvinnor som vårdar sina sjuka män i hemmet

2016-09-15

Situationen för äldre kvinnor som vårdar sina alzheimersjuka män hemma behöver uppmärksammas. Det visar en ny studie från Region Skåne som Alzheimerfonden har varit med och finansierat i flera år.

Av studien, där 220 äldre personer har följts i 18 år, framgår att kvinnor tar hand om sina alzheimersjuka män under längre tid än vad män tar hand om sina sjuka fruar.

Carina Wattmo, en av forskarna bakom studien, anser att olika former av stödjande och avlastande insatser måste erbjudas till denna grupp kvinnor som kan vara utsatt för stor stress.

Studien visar också att alzheimermedicinerna som finns inte förlänger sjukdomens slutstadium utan snarare skedet när den sjuke fortfarande bor hemma.

– Detta är viktig information till behandlande läkare och beslutsfattare, säger Carina Wattmo.

Många läkare har haft en farhåga att medicineringen ökar samhällskostnaderna, men studien visar att den kan ge patienterna upp till 6–12 månader längre tid hemma innan de blir så pass sjuka att de måste bo i särskilt boende.

Läs mer om studien här hos Region Skåne.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin