Sju kommuner i unikt samarbete

2017-02-15

Kommunerna i Avesta, Ystad, Eslöv, Malmö, Mora, Svedala och Luleå har beslutat att gemensamt arrangera sommarläger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder. Lägren kommer att hållas i Skåne, Avesta och Luleå vid fyra olika tillfällen sommaren 2016.

Samarbetet över kommungränserna välkomnas av Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson: – Barn och ungdomar som växer upp med en demenssjuk förälder är en mycket utsatt grupp som vi tycker det är viktigt att stötta. Därför ger vi i år ett anslag på 400 000 kronor till den här utökade lägersatsningen.

Också yngre insjuknar i demens

Antalet demenssjuka växer snabbt och många yngre som har hemmavarande barn drabbas också. Kommunernas anhörigstöd är oftast inriktat på äldre som vårdar sin make eller maka medan de unga anhöriga glöms bort.

Otillräckligt stöd

– På många håll i landet är man inte medveten om att den här gruppen unga anhöriga ens existerar och att de mår så oerhört dåligt som de gör, säger Katrin Lindholm, en av projektledarna från Avesta Kommun.

– I och med utökningen av antalet läger slipper vi förhoppningsvis lämna återbud i år till en del av dem som vill vara med, säger hon.

Från och med idag tas anmälningar till de fyra lägren i sommar emot centralt via Avesta Kommun.

På lägren får de unga anhöriga professionellt stöd från specialister på demenssjukdomar och anhörigfrågor. De får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med jämnåriga i samma situation. Deltagande, kost, logi och resa är kostnadsfritt.

Konceptet kopierat i Norge

Anhöriglägren etablerar sig inte bara på fler ställen i Sverige utan genomförs även i Norge. Efter ett norskt studiebesök i Avesta beviljade den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 1,9 miljoner norska kronor för att påbörja en liknande verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För ytterligare information kontakta:

Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden, tel 0704-81 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

Gudrun Strandberg, demenssjuksköterska, initiativtagare, Avesta Kommun, tel 0226-64 57 84, gudrun.strandberg@avesta.se

Katrin Lindholm, anhörigsamordnare, initiativtagare, Avesta Kommun, tel 0226–64 58 92, katrin.lindholm@avesta.se

Mer om om lägren här.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin