Priser till alzheimerforskare

2017-06-16

Ökade forskningssatsningar är en nödvändighet för att möta det växande problem som demenssjukdomar utgör.

Alzheimerfonden kunde tidigare i år dela ut cirka 24 miljoner kronor av insamlade medel till 60 lovande forskningsprojekt. Några forskare premierades extra stort. Professor Oskar Hansson fick "Alzheimerfondens stora forskningspris" på 2,5 miljoner kronor och Stina Syvänen fick ”Drottnings Silvias pris till en ung alzheimerforskare”, instiftat av Alzheimerfonden.

I dagarna har fler priser och ekonomiskt stöd till alzheimerforskare utdelats från olika håll.

Professor Christer Betsholtz, Uppsala universitet, tilldelas”Anders Jahres stora medicinska pris 2017” på 2 miljoner norska kronor. Han får priset för sin banbrytande forskning om hur blodkärl bildas och fungerar. Med bättre kunskap om kroppens blodkärl ökar förutsättningar för att behandla bland annat alzheimer.

Forskningsbolaget Alzinova och hjärnforskaren Petronella Kettunen vid Göteborgs universitet tilldelas ­1 miljon kronor inom programmet "Projekt för bättre hälsa" som utlysts av SWElife och Medtech4Health. Bidraget ska stödja forskningsprojektet ”Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom” vilket kommer att pågå fram till februari 2018. Också Alzheimerfonden ger stöd till Petronella Kettunens forskning.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin