alzheimer tidiga tecken

Ny forskning visar var i hjärnan Alzheimers sjukdom uppstår

2017-11-08

Ny forskning från Lunds universitet visar för första gången var i hjärnan de tidigaste tecknen på Alzheimers sjukdom uppstår.

Efter att hjärnan har börjat ansamla proteinet beta-amyloid tar det ungefär 20-30 år innan man börjar se märkbara symptom av Alzheimers sjukdom. Tills nyligen har man inte kunnat fastställa var exakt i hjärnan sjukdomen börjar. Nu har en forskargrupp från Lunds universitet för första gången på ett övertygande vis visat var i hjärnan som sjukdomen börjar. Alzheimers sjukdom börjar framförallt i mittendelarna av hjärnbarken. Ansamlingen av beta-amyloid sker i de delar av hjärnan som ingår i det s.k Default mode-nätverket, som är mest aktivt när man exempelvis dagdrömmer.

- Nu när vi vet var Alzheimers sjukdom startar kan vi förbättra diagnostiken genom att tydligare koncentrera oss på dessa delar av hjärnan, till exempel vid medicinska bildundersökningar med PETkamera, berättar Oskar Hansson, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet och överläkare vid minneskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Oskar Hansson är en av de forskare som får ekonomiskt stöd av Alzheimerfonden. 2017 tilldelades Oskar Hansson "Alzheimerfondens stora forskningspris" på Kungliga Slottet.
 

Läs hela artikeln här

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin