Näringsfattig mat till våra äldre kan leda till demens

2016-11-18

Den mat våra äldre erbjuds är ofta undermålig och inte individuellt anpassad, visar en undersökning som SPF Seniorerna gjort bland landets kommuner.

Näringsfattig mat kan leda till ökad risk för livshotande infektioner, fallskador, trycksår och depression. – En del utvecklar till och med demens på grund av näringsbrist, säger Yngve Gustafsson till TV4.

Pressmeddelande från SPF Seniorerna:

SPF Seniorerna har genomfört en enkätundersökning till landets kommuner om maten inom äldreomsorgen. 253 av 290 kommuner besvarade enkäten.

Av svaren framgår bland annat att det endast är i 13 procent av landets kommuner som äldre med mat från hemtjänsten har möjlighet att välja bland olika matleverantörer. De som inte kan välja erbjuds kalla matlådor i 52 procent av de resterande kommunerna. I ungefär hälften av kommunerna kan seniorer välja mellan fler än två måltidsalternativ per dag. Men i två tredjedelar av kommunerna kan äldre inte önska en särskild maträtt.

SPF Seniorerna menar att följande bör göras:
- Genomför en nationell kvalitetssatsning på äldres måltider, med tydliga ramar och krav
- Öka äldres möjlighet att påverka måltiderna i äldreomsorgen, t ex genom att kunna välja mellan olika matleverantörer
- Individanpassa maten inom omsorgen i så stor utsträckning som möjligt

Länk till hela undersökningen:
http://www.spf.se/spf/uploads/Rot/Enk%C3%A4tsvar%20mat%20i%20hemtj%C3%A4nst%20.pdf

Om undersökningen: 253 av 290 kommuner har svarat på enkäten under perioden 26 september till 4 november 2016, en svarsandel på 87,2 %. Det finns exempel på kommuner som har svarat två gånger, genom olika tjänstemän, då har förtydligande av kommunens svar inkrävts och detta har blivit till det slutliga svaret. I Stockholm respektive Göteborg svarade 3 stadsdelar från vardera stad, de tre olika svaren har sedan lagts ihop till ett svar (t ex två ja och ett nej på en fråga blev ett ja-svar för kommunen).

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin