liselotte jansson regeringen måste vakna

Liselotte Jansson: Regeringen måste vakna!

2017-11-21

Liselotte Jansson är en välkänd profil inom bank- och it-branschen, men hon är också generalsekreterare på Alzheimerfonden. Nu uppmanar hon statsminister Stefan Löfven och regeringen att agera innan Sveriges sjukvård kollapsar. 

– Om vi inte lyckas få fram ett botemedel eller bromsmediciner kommer antalet drabbade av demenssjukdomar att ha fördubblats till år 2050, säger hon

47 miljoner människor är drabbade av demenssjukdomar runt om i världen och ett nytt fall upptäcks var tredje sekund. Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson är djupt oroad över den snabba utvecklingen. Samtidigt som hennes fond kämpar för att hjälpa både anhöriga, drabbade och forskare känner de sig ignorerade av regeringen.

 – Om vi inte lyckas få fram ett botemedel eller bromsmediciner kommer antalet drabbade av demenssjukdomar att ha fördubblats till år 2050. Regeringen måste vakna innan det är försent! Om de inte vill drabbas av en ekonomisk käftsmäll måste de lägga mer pengar på både forskning – och utbildning kring demenssjukdomar, säger hon.

 Liselotte Jansson passar samtidigt på att sträcka ut en hand för att erbjuda regeringen Alzheimerfondens hjälp.

 – Tillsammans kan vi lösa problemet innan det är försent. Varje år delar vi ut cirka 30 miljoner kronor till svensk alzheimerforskning. Vi lever helt på gåvor från privatpersoner och företag – och vi får inga statliga bidrag, säger hon.

 Men 30 miljoner kronor är bara småpengar. Alzheimerfonden behöver hundratals miljoner kronor för att kunna hjälpa Sveriges forskare framåt i deras arbete.

 – Jag letar efter Sveriges Bill Gates. Han har gett 50 miljoner dollar till forskning kring demenssjukdomar i USA. Han förstår att det är brådskande. Vi lever längre, men det har också konsekvenser, säger Liselotte Jansson.

 Hon betonar att Alzheimerfonden har en betydande roll för svensk forskning, men att de vill dela ut större belopp för att kunna göra verklig skillnad.

 – Demens rör alla i samhället, även de som är unga. Alla blir äldre och demens kan drabba människor som är mitt i livet. En grupp som ofta glöms bort är de unga anhöriga. Vi arbetar också för att de ska få den hjälp och information som de behöver, bland annat genom anhörigläger runt om i Sverige, säger Liselotte Jansson.

 Hennes brinnande engagemang för demenssjukdomar bottnar bland annat i en personlig tragedi. Liselotte Janssons mamma Ester drabbades av Alzheimers sjukdom och gick bort för några år sedan.

 – Jag blev chockad när hon ändrade personlighet och blev en helt annan. Hade jag haft den kunskap jag har idag hade jag kunnat förhålla mig på ett annat sätt till sjukdomen. Mitt engagemang på Alzheimerfonden är helt grundat på min egen erfarenhet av att möta sjukdomen på nära håll. Det här är mitt sätt att hjälpa till avslutar hon.
 

Faktaruta Alzheimerfonden
Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Deras vetenskapliga råd granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Ge en gåva
Bidra till forskningen genom att sätta in din gåva på:
Plusgiro 90 11 19-8 Bankgiro 901-1198 
Om du använder Swish kan du skicka en gåva till nummer: 1239011198 

Följ hela artikelserien om demensproblematiken, läs mer här!

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin