ingmar skoog alzheimerfondens stora forskningspris

Ingmar Skoog får Alzheimerfondens stora forskningspris

2017-12-21

Professor Ingmar Skoog tilldelas “Alzheimerfondens stora forskningspris”. Prissumman uppgår till 2,5 miljoner kronor.

Ingmar Skoog är professor, psykiatriker och föreståndare på Centrum för Åldrande och Hälsa (AgeCap), vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han får priset för sin åldersrelaterade studie där han undersöker hur markörer för Alzheimers sjukdom i ryggvätska är relaterade till hjärnans biologiska process hos 70-åringar som inte utvecklat demens.

- Forskningen känns som ett erkännande både för mig och den forskningsgrupp som jag leder. Priset innebär att vi kan upptäcka olika sätt att förebygga demenssjukdomar och kan även leda till att vi hittar ledtrådar till nya behandlingsmöjligheter.

Ingmar Skoog och hans forskargrupp driver den multidisciplinära populationsbaserade H70-studien, som bland annat undersöker preklinisk Alzheimers sjukdom, det vill säga personer som efter undersökningar med magnetkamera eller ryggvätskeprov konstaterats ha tecken på Alzheimers sjukdom men ändå inte uppvisar symtom på sjukdomen.

- Bland en grupp helt normala 70-åringar hade över 40% sjukliga värden av beta-amyloid eller tau, trots att de inte uppvisade några demensliknande symptom. Tack vare anslaget kommer vi kunna följa upp de här personerna efter fem år med kliniska undersökningar inklusive magnetkamera och ryggvätskeprov och se om de utvecklat kognitiva symtom.

H70-studien som startade 1971 innefattar 70-åringar födda under olika tidsperioder. Hittills har fem födelsekohorter studerats. Studien visar att dagens pensionärer är friskare, gladare och aktivare än någonsin. Ingmar Skoog hävdar att 70 inte bara är det nya 50 – att det rentav är det nya 20.

- Vi ser enorma skillnader i deras kondition, deras möjligheter att klara psykologiska tester och snabbhet. Allting går i bättre riktning. Det finns en rad tänkbara förklaringar, men summan är att dagens 70-åringar har haft förmånen att växa upp i ett välfärdssamhälle med bättre arbetsförhållanden. De har högre utbildning, äter bättre och motionerar mer. Vi ser också att demensförekomsten minskar hos personer över 85-år

Antalet äldre personer i världen ökar hela tiden, och man räknar med att antalet personer med demens kommer att stiga från cirka 40 miljoner idag till 130 miljoner om 35 år. De totala samhällskostnaderna för demenssjukdomar uppgår till närmare 63 miljarder kronor per år. För att klara de ekonomiska påfrestningarna krävs ökade satsningar på forskning.

- Som forskare är man tvungen att söka pengar hela tiden. Huvuddelen av forskning på universitet är beroende av forskningsanslag. Alzheimerfonden ger rejäla anslag vilket har stor betydelse för oss som forskar på Alzheimers sjukdom.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin