Nya rön om sambandet mellan hjärnskakningar och alzheimer

2017-04-04

Tidigare har man trott att det finns ett samband mellan upprepade hjärnskakningar och Alzheimers sjukdom, men nu kommer forskare från Sahlgrenska akademin med nya rön.

28 idrottsmän, de flesta elithockeyspelare, har undersökts. Alla hade drabbats av långvariga besvär efter upprepade hjärnskakningar, t.ex. koncentrations- och minnesproblem, irritation och nedstämdhet.

Studien visar att hockeyspelarna har en förändrad omsättning av proteinet APP, vilket talar för en synaptisk skada. Studien visar också på inslag av inflammation. Däremot fann man inget som talade för att plack, av den typ som man ser vid alzheimer, bildas.

Att studien bygger på prover från levande människor, och inte som tidigare på obduktionsmaterial, gör att personerna kan följas upp framöver för att se hur problemen utvecklas.

Läs mer här.

Här förklarar professor Henrik Zetterberg resultaten för Sveriges Radio.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin