Global demensplan antagen i Genève

2017-05-31

WHO har enhälligt antagit en global handlingsplan mot demenssjukdomar vid World Health Assembly som hållits i Geneve den här veckan.

Antalet demenssjuka i världen närmar sig 50 miljoner och beräknas vara tredubblat fram till år 2050.

"Demens är på väg att bli århundradets dyraste sjukdom. Framtiden hänger forskning”, sa Paola Barbarino, chef för Alzheimer’s Disease International.

Syftet med WHO:s handlingsplan är att göra det lättare att leva med en demenssjukdom, både för de sjuka, deras anhöriga och vårdgivare. Samtidigt måste de samhällsekonomiska effekterna av demenssjukdomarnas utbredning minskas. Handlingsplanens fokus ligger på områden som forskning, riskreducering, diagnostik, vård och behandling. Bara 29 av WHO:s 194 medlemsländer har en nationell demensplan. WHO uppmanar nu världens regeringar att upprätta demensplaner eller riktlinjer och se till att de finansieras, genomförs och följs upp.

Läs mer om hälsotoppmötet på WHO:s hemsida.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin