Göteborgsforskare får 4,2 miljoner kronor

2017-01-14

Alzheimerfonden har beviljat anslag till 14 alzheimerforskare vid Göteborgs universitet. Den sammanlagda summan uppgår till 4 200 000 kronor.

Alzheimerfondens stöd ges till projekt som syftar till att stoppa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom, diagnosticera demenssjukdomar i ett tidigt skede samt till att utveckla metoder för behandling och rehabilitering.

En av forskarna i Göteborg som får stöd från Alzheimerfonden är professor Kaj Blennow. Han får ett anslag på 1 200 000 kronor för sin forskning kring ett projekt som syftar till att förstå varför nervcellernas synapser, dvs. kontaktpunkterna mellan nervcellerna, skadas vid Alzheimers sjukdom och vilken betydelse detta har för utvecklingen av sjukdomen och de symptom man ser.

– Anslaget från Alzheimerfonden betyder jättemycket. Vi kommer att använda det till att bland annat anställa en doktorand som skall jobba med det här projektet, säger Kaj Blennow.

Ytterligare en forskare vid Göteborgs Universitet som jobbar med dessa frågor är professor Eric Hanse som tilldelas 600 000 kronor.

– Det finns goda skäl att anta att synapsförlusten vid Alzheimers sjukdom inte är oåterkallelig, utan reversibel. Om man bättre kan förstå varför synapser försvinner, och hitta sätt att bromsa denna synapsförlust, kan man på goda grunder hoppas att inlärnings- och minnesfunktioner ska kunna förbättras, säger Eric Hanse.

Hela listan på Alzheimerfondens beviljade forskningsanslag finns här.

Fördelning av anslag per lärosäte

Karolinska Institutet: 7 300 000 kronor till 17 forskare
Uppsala universitet: 4 573 500 kronor till 12 forskare
Göteborgs universitet: 4 200 000 kronor till 14 forskare
Lunds universitet: 3 190 000 kronor till 8 forskare
Linköpings universitet: 2 000 000 kronor till 5 forskare
Umeå universitet: 400 000 kronor till 2 forskare
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm: 200 000 kronor till 1 forskare
Stockholms universitet: 200 000 kronor till 1 forskare

Anslag till forskningsstiftelse

AlzeCure: 3 000 000 kronor
 

För ytterligare information, kontakta:
Liselotte Jansson, tel 0704-81 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin