Färre 85-åringar drabbade av demens

2017-09-09

En forskningsrapport från Göteborgs universitet visar att förekomsten av demens bland 85-åringar i Sverige minskat från 30 till 22 procent inom loppet av drygt 20 år.

De två huvudanledningarna till detta är högre grad av utbildning och bättre strokebehandling. Utbildning är en sedan tidigare känd skyddande faktor mot demens.

Den minskande demenstendensen var enligt rapporten mest tydlig när det gäller vaskulär demens, som kan uppstå efter en stroke och andra skador på hjärnans kärl.

– Det beror antagligen på en bättre behandling av personer med stroke och att riskfaktorer för stroke, som högt blodtryck, behandlas bättre idag, säger professor Ingmar Skoog som är studiens forskningsledare och föreståndare på AgeCap vid Sahlgrenska akademin.

– Fynden visar att vi har möjlighet att påverka demensförekomsten genom vårt leverne, säger Ingmar Skoog.

Trots den minskande tendensen kommer antalet demenssjuka i världen totalt sett att öka eftersom andelen äldre människor ökar.

Resultaten från studien har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. Studien ingår i den stora befolkningsstudien H70 som pågått i Göteborg sedan 1971.

Mer detaljer om rapporten från Göteborgs universitet finns här.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin