Bättre demensvård i början av sjukdomen

2017-02-27

Ny forskning från Lunds universitet visar att vården och omsorgen ofta fungerar bra under det tidiga sjukdomsförloppet, men försämras i takt med att patientens tillstånd gör det.

Det är distriktssköterskan Christina Bökberg som skrivit sin avhandling om olika vårdformer för demenssjuka.

– Efterhand som patienten får allt svårare att själv berätta om sina önskningar och behov, blir samarbetet om patienten och informationsöverföringen också allt sämre. I detta känsliga skede, när patienten har hunnit bli mycket sjuk, fungerar vården ofta sämre än vad den gör tidigt i sjukdomsförloppet, säger Christina Bökberg.

Hon vill slå ett slag för dagvården som en viktig vårdform. Undersökningarna visade att dagvård bidrog till att demenssjuka kunde bo hemma längre.

Läs pressmeddelandet från Lunds universitet här.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin