liselotte jansson niklas ankar

Alzheimerfonden och Ankar Senior inleder samarbete om kläder

2017-12-12

Från minnesförsämring och förlorade kognitiva förmågor till en känsla av socialt utanförskap gör Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar till en mardröm för både drabbade och deras anhöriga. Nu inleder Alzheimerfonden och klädbolaget Ankar Senior ett samarbete för att bryta den sociala stigmatiseringen kring alzheimer och andra demenssjukdomar.

När någon drabbas av Alzheimers sjukdom eller någon annan demenssjukdom försvinner minnet och förmågan att utföra vardagliga sysslor. En enkel vardagsaktivitet som att knäppa skjortan blir en påfrestande prövning som kan beröva den drabbade personen sin självkänsla och orsaka social isolering.

Tack vare senioranpassade kläder från Ankar Senior kan den som drabbats av en demenssjukdom självständigt klä sig i en elegant skjorta eller blus - och lyfta sitt självförtroende.

- Vi har sett hur våra föräldrars självförtroende och självkänsla ökar och att de blir märkbart bättre bemötta när de är välklädda och känner sig bekväma i de kläder de bär, säger Niklas Ankar, Grundare och Chefsdesigner för Ankar Senior.

Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden, är optimistisk och ser samarbetet som en möjlighet att bidra till en ökad livskvalitet för personer med en demenssjukdom.

- Alzheimers sjukdom och övriga demenssjukdomar är en av vår tids största folksjukdomar med över 160 000 drabbade i Sverige. För den som är drabbad finns idag inget botemedel. Det behövs fler insatser för att personer med en demenssjukdom ska kunna leva självständigt i samhället med så hög livskvalitet som möjligt. Att kunna klä sig fint är en viktig komponent för att uppnå det.

Klädesplaggen finns tillgängliga på http://www.ankarsenior.se och kommer även att finnas på Alzheimerfondens webbutik inom kort.

 

För mer information och kontakt:
Liselotte Jansson
Generalsekreterare Alzheimerfonden
liselotte@alzheimerfonden.se
070-481 70 43

Niklas Ankar
Grundare/Chefsdesigner
Ankar Senior
support@ankarsenior.se
070-862 68 00

 

Faktaruta Alzheimerfonden
Alzheimerfonden är den insamlingsorganisation i Sverige som bidrar allra mest till forskningen kring demenssjukdomar. Deras vetenskapliga råd granskar alla forskningsansökningar och väljer ut de mest lovande projekten. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin