Alzheimerdagen 2017

2017-09-21

På Alzheimerdagen 21 september anordnande vi en temadag i Aula Medica på Karolina Institutet, där forskare berättade om de senaste rönen.

Under hela september uppmärksammades demensproblematiken över hela världen. Cirka 47 miljoner människor har en demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Antalet drabbade väntas öka med nästan 300 procent till år 2050. Behovet av mer forskning är akut.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin