AlzeCure Pharma är på väg mot börsen

2017-08-10

Idag skedde ett stort lyft för AlzeCure. Stiftelsen som grundades av en grupp framstående f.d. AstraZeneca-forskare, Alzheimerfonden och Bengt Winblad, tar alzheimerforskningen till börsen.

AlzeCure utvecklar nya metoder och läkemedel för att diagnostisera och behandla neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimers sjukdom. Med hjälp av pengar från bland annat Alzheimerfonden och amerikanska Alzheimers Drug Discovery Foundation fungerar stiftelsen som en inkubator för alzheimerforskningen.

Nu har aktiebolaget AlzeCure Pharma lyft in två intressanta projekt: Det ena syftar till att mildra och lindra symptomen vid alzheimer. Det andra projektet är inriktat på att utveckla metoder som påverkar själva sjukdomsförloppet.

Idag kungjordes det glädjande beskedet att AlzeCure Pharma är inställda på en börsnotering.

En börsnotering kommer att främja bolagets vetenskapliga forskning och läkemedelsprojekt.

”I dagsläget finns ingen bra medicinering för alzheimer. Marknaden är gigantisk”, säger vd:n Johan Sandin till Dagens Industri.

70 miljoner kronor har redan intagits i kapitalanskaffning för kliniska studier och mer förväntas tillkomma i samband med noteringen nästa höst.

Läs hela artikeln på Dagens Industri.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin