AlzeCure nära genombrott

2016-09-13

Forskningsstiftelsen AlzeCure är på väg att ta fram den första behandlingen som kan påverka sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom.

Studien presenterades vid den pågående 17th International Conference on Alzheimer’s Drug Discovery i New Jersey.

– Vi presenterar data som talar för att vårt behandlingskoncept kan ge väsentligt förbättrad kognition och livskvalitet för patienter, säger Pontus Forsell, forskningschef vid AlzeCure.

Till grund för behandlingen, som ska reparera skadad hjärnvävnad, ligger läkemedlet AC-1122 som redan är godkänt för behandling av andra tillstånd.

– Det faktum att vi utgår från ett läkemedel som redan är godkänt innebär att vi har en god uppfattning om toxicitet och säkerhet. Sammantaget gör detta att vi snart bör kunna påbörja kliniska studier, säger Pontus Forsell.

AlzeCures projekt stöds av Alzheimerfonden och internationellt ansedda Alzheimer´s Drug Discovery Foundation, New York.

Se Alzheimerfondens film om projektet här.

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin