Äldre får lägre dos medicin

2017-10-20

Äldre patienter med Alzheimers sjukdom får lägre dos medicin jämfört med yngre, vilket kan påverka sjukdomsförloppet negativt. Det visar en långtidsstudie som genomförts vid Skånes universitetssjukhus, i vilken 1017 personer deltog under tre års tid.

Personer som fick en högre dos s.k. bromsmediciner visade en långsammare försämring av tankeförmågan. Av studien framgick också hur viktigt det är med tidig behandling för att förbättra prognosen.

Pressmeddelandet finns att läsa här.

 

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin