Alzheimerfonden delar ut 25 miljoner kronor till svenska forskare

2017-01-14

Alzheimerfonden har beviljat anslag till 61 svenska forskningsprojekt som får dela på drygt 25 miljoner kronor av medel insamlade under 2015.

Alzheimerfondens stöd ges till projekt som syftar till att stoppa sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom, diagnosticera demenssjukdomar i ett tidigt skede samt till att utveckla metoder för behandling och rehabilitering.

– Vi är glada över att som största insamlingsorganisation på området kunna stötta viktig forskning kring demenssjukdomar som är de enda av våra folksjukdomar som fortfarande är obotliga och till hundra procent dödliga, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, tilldelas ”Alzheimerfondens stora forskningspris”. Hon får priset, som uppgår till 2,5 miljoner kronor, för sina banbrytande insatser om riskfaktorer och preventiva åtgärder mot demens. Miia Kivipelto har lett världens första stora studie om hur livsstilsförändringar kan påverka risken att drabbas av minnesstörningar.

Karolinska Institutet är den forskningsinstitution som sammanlagt får störst anslag. 17 forskare delar på 7 300 000 kronor.

Kaj Blennow vid Göteborgs universitet och Martin Hallbeck vid Linköpings universitet får 1 200 000 kronor vardera.

Hela listan på beviljade anslag finns här.

Fördelning av anslag per lärosäte

Karolinska Institutet: 7 300 000 kronor till 17 forskare
Uppsala universitet: 4 573 500 kronor till 12 forskare
Göteborgs universitet: 4 200 000 kronor till 14 forskare
Lunds universitet: 3 190 000 kronor till 8 forskare
Linköpings universitet: 2 000 000 kronor till 5 forskare
Umeå universitet: 400 000 kronor till 2 forskare
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm: 200 000 kronor till 1 forskare
Stockholms universitet: 200 000 kronor till 1 forskare

Anslag till forskningsstiftelse

AlzeCure: 3 000 000 kronor

 

För ytterligare information, kontakta:
Liselotte Jansson, tel 0704-81 70 43, liselotte@alzheimerfonden.se

alz_calendar alz_calendar_alt alz_contact alz_down_yellow alz_down alz_facebook alz_file alz_forward alz_location alz_magnify alz_message alz_photo alz_quote alz_twitter alz_up_yellow alz_up burgare_kryss burgare close facebook instagram mail pin telefon vimeo heart swish Asset 1 linkedin