Vetenskaplig forskning

Ansökan om anslag för vetenskaplig forskning

Nedan följer länken till vårt elektroniska ansökningssystem avseende anslag för vetenskaplig forskning. Behöriga att söka anslag i den här kategorin är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Från och med i år understryker fonden betydelsen av potentiell klinisk nytta. Vi ser också gärna att forskningsgrupper samarbetar kring projekt för att stärka projektens kvalitet, genomförbarhet och för att reducera projekttiden. Kliniska studier inom imaging är ett exempel på detta. De vetenskapliga ansökningarna bedöms av Alzheimerfondens vetenskapliga råd.

Alzheimerfonden prioriterar projekt     

  • med potential att på kort eller lång sikt kunna stoppa sjukdomsutvecklingen vid AD
  • med inriktning på att diagnosticera sjukdomen i tidigt skede
  • som möjliggör behandlingen och rehabiliteringen av AD patienter
  • projekt där klinisk nytta tydligt kan beskrivas
  • projekt där samverkan mellan forskningsgrupper förstärker projektets kvalitet och genomförbarhet

Alzheimerfonden prioriterar inte projekt

  • som i huvudsak är repetition av tidigare kända data
  • som enbart är deskriptiva, långt från potentiell klinisk nytta, eller har lågt nyhetsvärde.

Ansökan ska ifyllas elektroniskt och vara Alzheimerfonden tillhanda 8 september 2017.

Besked om anslag beviljats eller ej meddelas under december månad 2017.

Frågor besvaras av Liselotte Jansson på telefon 0704-81 70 43 eller via mejl: liselotte@alzheimerfonden.se

Gå vidare och ansök ►

givegift.png